Förskola på nationella minoritetsspråk

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd. Ange då detta språk som modersmål i ansökan till förskolan.

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk ni talar i hemmet eller inte. Syftet med väsentlig tvåspråkig förskola är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och sin kulturella identitet.

På Skolverkets webbplats finns förskolans läroplan (Lpfö 18) översatt till minoritetsspråken.

Andra språk

Grundläggande information om minoritetsspråk på förskolan finns även på några andra språk.

Uppdaterad