Förskola på nationella minoritetsspråk

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd i alla förskolor. Ange då detta språk som modersmål i ansökan till förskolan.

Stockholms stad ingår i är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk ni talar i hemmet eller inte. Syftet med väsentlig tvåspråkig förskola är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och sin kulturella identitet.

Förskola på meänkieli eller samiska

Du kan välja en förskola där hela eller en väsentlig del är på meänkieli eller samiska.

När du gör din ansökan till förskola använder du ansökningsblanketten för förskola och ange att du önskar förskola på meänkieli eller samiska. Från första kvartalet 2020 kommer det att bli möjligt att göra ansökan i e-tjänsten.

Än så länge finns det inga förskolor som helt eller till väsentlig del bedrivs på samiska eller meänkieli.

Finskspråkig förskola

Du har rätt att prata med och skriva till förskolan på finska. Därför erbjuder staden förskolor där all personal eller delar av personalen talar finska. Du har också rätt att använda finska i dina kontakter med staden när det gäller förskola.

När du gör din ansökan till förskola på e-tjänsten så klickar du i om ni önskar finskspråkig förskola.

Förskolor med finsktalande personal

Uppdaterad