Förskola på nationella minoritetsspråk

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd. Ange då detta språk som modersmål i ansökan till förskolan.

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk ni talar i hemmet eller inte. Syftet med väsentlig tvåspråkig förskola är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och sin kulturella identitet.

På Skolverkets webbplats finns förskolans läroplan (Lpfö 18) översatt till minoritetsspråken.

Andra språk

Grundläggande information om minoritetsspråk på förskolan finns även på några andra språk.

Förskola på meänkieli eller samiska

Du kan välja en förskola där hela eller en väsentlig del är på meänkieli eller samiska.

På förskolan Norrskenet får ditt barn med rötter eller koppling till samiska eller meänkieli utveckla och bevara sitt nationella minoritetsspråk, sin kultur och sin kulturella identitet. Förskolan ligger på Södermalm i Stockholm och du kan söka plats för ditt barn oavsett var i landet du bor.

I din ansökan väljer du att du önskar förskola på helt eller väsentlig del på något av minoritetsspråken. Det kan du göra även om du redan har en ansökan eller en placering.

Förskola på  finska

Du kan välja en förskola där hela eller en väsentlig del är på finska.

På de finskspråkiga förskolorna och förskolorna med finskspråkig avdelning får ditt barn med rötter eller koppling till finska utveckla och bevara sitt nationella minoritetsspråk, sin kultur och sin kulturella identitet. Förskolan finns på flera platser i Stockholms stad och drivs i både kommunal och enskild regi.

Finskspråkiga förskolor

Uppdaterad