Norrskenet – förskola med samiska och meänkieli

Maria Bangata 9

Varmt välkommen till Norrskenet! Hos oss har vi ett speciellt fokus på minoritetsspråken samiska och meänkieli – med tillhörande kultur och historia. Välkomna! Tervetullu! Bures boahtin! Buorisboahtem! Burist båhtem! Buerestbåhtieme!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
12
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Samiska och meänkieli i urban miljö

På Norrskenet får barn med rötter eller koppling till samiska eller meänkieli en möjlighet att utveckla och bevara sitt nationella minoritetsspråk, sin kultur och sin kulturella identitet. Barn som är skrivna i annan kommun än Stockholm kan också söka en plats på förskolan.

Vi jobbar tillsammans med barnen för en revitalisering av språken samiska och meänkieli. Vi jobbar med den kultur och historia som språken bär med sig – och har som mål att barnen på Norrskenet blir bärare av kulturella värden kring dessa språk. Pedagogerna jobbar även med att stimulera varje barns utveckling och lärande utefter deras intressen och nyfikenhet.

Välkommen att prova på – besök Lilla Norrskenet

Nu erbjuder dig med barn 0–5 år att testa hur det är att gå på förskolan. På Lilla Norrskenet får du och ditt barn tillsammans prova på vår verksamhet med skapande, dans, musik, drama, sagostunder och sångstunder. Vi bjuder på kaffe, fika, frukt och klämmis.

När: Varje fredag vecka 8 – vecka 22
Tid: klockan 14.00–16.00
Plats: Förskolan Norrskenet, Maria Bangata 9

Anmälan via telefon: 08-508 12 291

Barnen i fokus

På Norrskenet sätter vi barnen i fokus och jobbar framåt för att de ska utveckla sin självkänsla, tillit till andra och en god framtidstro. På förskolan arbetar en barnskötare och en förskollärare som har anknytning till den samiska och tornedalska kulturen samt som har kunskap om språken. 

Inne- och utemiljö

Förskolans rum är uppbyggda med många igenkänningsmarkörer från den samiska miljön och från Tornedalen. Allt från barnböcker på samiska och meänkieli till en rolig lekbastu, projicerat norrsken på väggen, tornedalska kaffekoppar och gosedjursfiskar från Torneälven samt vår fina lavvo, sommarkåta i tyg.

Förskolans utemiljö består av en större och två mindre grönskande förskolegårdar, där barnen leker rörelselekar och odlar växter. Förskolan ligger nära flera lekparker och grönområden.

Kost och måltider

I vårt fina kök lagar kocken barnens lunch och mellanmål från grunden med säsongsbetonade och ekologiska livsmedel. När brödet bakas så sprids den goda doften över förskolan!

Maten är variations- och näringsriktig, vi följer de nationella rekommendationerna som finns för barn och måltider och den anpassas även efter eventuella behov av specialkost. De pedagogiska måltiderna utgör en positiv del av barnens vardag med möjlighet till roliga samtal om spännande mat, kost och hälsa.

Mål och vision

Vår vision på Södermalms kommunala förskolor är:

Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans!

Visionen vägleder oss framåt i vår strävan att ständigt utveckla det pedagogiska arbetet med barnen.

Lek, lärande och omsorg

Förskolans centrala innehåll utgår från statliga och kommunala mål med tre huvudsakliga innehåll: lek, lärande och omsorg. Det betyder i praktiken att lärandet och leken är tätt sammanflätade och för att lärande ska ske så behöver förskolans innehåll vara roligt och variationsrikt.

Den pedagogiska miljön är föränderlig och variationsrik för att barnen ska få möjligheter att utveckla sin sociala förmåga, lek, kreativitet och lärande. Våra rutiner är planerade så att alla barn dagligen för god omsorg med balans för aktivitet, vila, måltid, inomhus-och utomhusvistelse. På förskolan jobbar vi med olika teman eller projekt. Just nu är det gemensamma projektet för alla barn: "Hållbar framtid" och med fokus på social hållbarhet. Vår erfarenhet är att barngruppen tycker att det är roligt att tillsammans fördjupa sig i olika frågor kring människa, kultur och natur (anpassat efter ålder och utveckling).

Nära samverkan

I förskolans uppdrag ingår det även att skapa en nära samverkan med hemmen. Därför har vi en utarbetad introduktion för barn och vårdnadshavare. Vi erbjuder också flera aktiviteter för samverkan med hemmen, till exempel olika firanden, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Särskilt stöd och behov

Södermalms kommunala förskolors pedagoger har tillgång till stöd och handledning av stödenheten på stadsdelen kring frågor om barn i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Det kan handla om tillfälligt eller varaktigt stöd som utformas med hänsyn till barns behov och förutsättningar. Detta för att alla barn utifrån medicinska eller kognitiva funktionsvariationer ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Mer om oss

  • Förskolans ramöppettid är 06.30–18.30
  • Vi lägger ut lärloggar över de pedagogiska processerna i Skolplattformen
  • Vi lägger ut och uppdaterar information för vårdnadshavare i Skolplattformen
  • I vår organisation har biträdande rektor nära kontakt med förskolan och rektor har ett övergripande ansvar för förskoleområdet.

Övrigt

Varmt välkomna på visning

Fredag den 16 februari klockan 15.45
Fredag den 15 mars klockan 15.45
Fredag den 12 april klockan 15.45
Fredag den 10 maj klockan 15.45
Fredag den 7 juni klockan 15.45


E-post: anders.bengtsson@edu.stockholm.se
Telefon: 076–12 12 082

Hitta hit

Bilder

Sommarkåta med böcker och gosedjur utspridda utanför.
Sommarkåtan bjuder in till mycket härlig lek och mysiga stunder med böcker.
Barn pusslar ihop en samisk flagga och en tornedalsk flagga
Böcker på meänkieli och de olika samiska språken.
Förskolan Norrskenet satsar mycket på litteratur på meänkieli och de olika samiska språken.

Uppdaterad