Öppen förskola

Öppen förskola erbjuder små barn en stimulerande och pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Du är med ditt barn under hela besöket.

Öppna förskolan tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära genom lek och skapande. Verksamheten utformas efter barnens och de vuxna besökarnas behov. Aktiviteter sker både enskilt och i grupp.

Träffa andra som är hemma med barn

För dig som är hemma med ett litet barn är den öppna förskolan en träffpunkt där du kan knyta kontakt med andra vuxna. Samtidigt får ditt barn leka i en pedagogisk miljö. Du får stöd i föräldraskapet av de anställda pedagogerna. Flera öppna förskolor har regelbundna träffar med teman eller för en särskild grupp, till exempel ensamstående föräldrar eller unga föräldrar.

Du behöver inte anmäla dig

Öppna förskolan är ofta kostnadsfri men ibland tas en avgift ut för besöken. Du behöver vanligtvis inte anmäla dig. Du är tillsammans med ditt barn under hela besöket.

Uppdaterad