Guide

Sök plats på förskolan

Så här gör du för att söka plats på förskolan. Du hittar också tips på sådant som kan vara bra att tänka på.

Innan du ansöker

Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller fritidshem, om minst ett av följande uppfylls:

 • Alla i familjen har svenskt personnummer.
 • Alla i familjen är EU-medborgare med arbetsgivarintyg/studieintyg och intyg på att det finns en kommande adress i Stockholm.
 • Vårdnadshavaren är asylsökande med giltigt LMA-kort med tillstånd för arbete i Sverige (AT-UND).

Om du som vårdnadshavare inte har AT-UND har ditt barn ändå rätt till förskola 15 timmar i veckan från augusti det året barnet fyller tre år.

Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar
 • är aktivt arbetssökande
 • är föräldraledig för syskon.

Är du föräldraledig för syskon har det äldre barnet rätt till förskola maximalt 30 timmar i veckan.

Ditt barn har rätt till plats inom tre kalendermånader efter att din ansökan kommit in. Detta kallas platsgaranti. Platsgarantin gäller i både kommunala förskolor och de fristående förskolor som valt att ansluta sig till stadens gemensamma köhantering.

Platsgarantin gäller i första hand till de verksamheter där du valt att stå i kö. Om plats inte kan erbjudas där barnet står i kö, erbjuds plats så nära hemmet som möjligt, i det stadsdelsområde där barnet är folkbokfört.

För att ansöka måste du och ditt barn vara folkbokförda i Sverige eller kunna uppge en kommande adress i Stockholms stad. För att bli erbjuden en förskoleplats i kommunal verksamhet ska ni vara folkbokförda i Stockholms stad.

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för alla kommunala och fristående förskolor och fritidshem.

Fundera gärna på vilken form av verksamhet du är intresserad av.

 • Förskola  Pedagogisk verksamhet som är bra för barnens lärande och utveckling. Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen.
 • Pedagogisk omsorg (familjedaghem) – En dagbarnvårdare tar emot en mindre grupp barn i sitt eget hem. Läroplanen är vägledande men inte bindande.

Öppen förskola  Kostnadsfri verksamhet dit du kan gå med ditt barn och träffa andra barn och vårdnadshavare. Ingen ansökan krävs.

Hitta och välj förskola

Det finns många förskolor att välja mellan. Därför är det är bra att i god tid undersöka de förskolor du intresserad av. Ett sätt är att kontakta intressanta förskolor och se om du kan besöka dem.

Oavsett om du talar något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska i hemmet eller inte, så har ni särskilda rättigheter.

Förskolor på nationella minoritetsspråk följer svensk skollag och svensk läroplan. 

Ansök och följ din ansökan

Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Ködatumet räknas från det datum du ansökt om plats. Ditt barns sexmånadersdag är det tidigaste ködatumet som går att få, även om du kan ansöka tidigare.

Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter. Fristående verksamheter är markerade med ett F i Förskola och fritidshem och har egen köhantering. För dessa har du inte rätt till platsgaranti. Du kan ändra i din ansökan i efterhand via Förskola och fritidshem. Ändringar kan påverka din platsgaranti och köplats.

Du ska ansöka via blankett om

 • du av någon anledning inte kan använda Förskola och fritidshem
 • du och/eller ditt barn har skyddad identitet
 • du är från ett land inom EU och inte kommer att få svenskt personnummer
 • du är asylsökande med LMA-kort.

Skicka blanketten till stadens Kontaktcenter, adressen hittar du på blanketten.

Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg (pdf)

Tacka ja eller nej

Du får information om platserbjudande via mejl och sms. Då behöver du svara ja eller nej till erbjudandet, normalt inom fem dagar. Fristående förskolor med en egen köhantering kan ha andra krav på sin svarstid.

Svara på erbjudandet i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Om du inte kan svara via e-tjänsten ska du svara via svarsblankett. Hör av dig till Kontaktcenter så hjälper de dig.

Tänk på att platsgarantin upphör när du fått ett erbjudande, oavsett om det erbjuder ett av dina val eller inte. Tackar du nej kan det alltså hända att du inte får ett nytt erbjudande inom den tid du önskat.

Om du inte fått ditt förstahandsval kan du tacka ja till erbjudandet, och välja att stå kvar i kön till de alternativen som ligger högre i din valda rangordning. Du blir då erbjuden plats där när plats finns.