Olika former av verksamheter

Behöver ditt barn omsorg på dagen eller natten, i förskola eller i pedagogisk omsorg? Stockholms stad erbjuder olika verksamheter, så att det passar ditt och ditt barns behov.

Stockholms stad erbjuder flera olika verksamheter för barn i förskoleålder, exempelvis

  • förskola
  • pedagogisk omsorg (familjedaghem)
  • allmän förskola
  • öppen förskola
  • omsorg på obekväm arbetstid.

Förskola

Barn från ett till fem år får gå i förskola. Förskolans verksamhet ska vara bra för barnens lärande och utveckling. Förskolorna arbetar efter förskolans läroplan och skollagen. Att ha barn på förskolan gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.

Förskolan ska arbeta så att omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Verksamheten dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa vad ditt barn deltar i. Du har även utvecklingssamtal minst en gång om året, där du pratar om ditt barns utveckling med pedagogerna. 

Det finns kommunala förskolor som drivs av Stockholms stad och också fristående förskolor. Fristående förskolor har en annan ansvarig än Stockholms stad, en annan huvudman. Huvudmannen kan vara ett företag eller ett föräldrakooperativ. Alla förskolors pedagogiska arbete leds av en rektor och förskollärare.

Allmän förskola 

Allmän förskola innebär att ditt barn har rätt till förskola tre timmar per dag från och med augusti det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri. Den kan vara i en egen lokal men det kan också vara i en förskola. Måltider ingår inte.

Verksamheten följer skolans terminer och är stängd under skolloven. Har du ditt barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem) kan du också ha ditt barn i allmän förskola.

Det är ingen kö till allmän förskola. Vill du ha plats i den allmänna förskolan för ditt barn hör av dig till Kontaktcenter.

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Pedagogisk omsorg kallas ibland för familjedaghem och har förr kallats för dagmamma. Barngruppen består oftast av fem till sex barn i åldern ett till nio år.

Pedagogisk omsorg ger barnet omvårdnad och fostran samt goda möjligheter till lärande. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten. 

Dagbarnvårdarna ingår ofta i nätverk som träffas så att barnen får umgås med andra barn i större grupper. Dagbarnvårdarna i nätverket vikarierar för varandra vid sjukdom och ledighet.

Andra verksamheter

Uppdaterad