Säg upp förskoleplats eller byt förskola

Använd e-tjänsten Min barnomsorg när du vill säga upp eller byta förskola eller pedagogisk omsorg.

Säg upp förskoleplats

Vill du säga upp din plats eller byta förskola? Du kan göra på två sätt:

  1. Använd e-tjänsten Min barnomsorg.
  2. Använd blanketten för uppsägning.

Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg (pdf, 544 kB, nytt fönster)

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till stadsdelsförvaltningen eller den fristående verksamheten som själva hanterar sin tilldelning av platser. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Flytta inom Stockholms stad

Om du flyttar till en annan stadsdel inom Stockholms stad kan du ansöka om ny förskoleplats i din nya stadsdel. Du kan ansöka om plats när du vet din nya adress. Du gör ansökan i e-tjänsten Min barnomsorg.

Platsgaranti gäller om du gör ansökan innan du flyttar. Ditt barn behåller sin nuvarande plats till dess en plats erbjuds i stadsdelen du flyttar till.

Flytta till annan kommun

Om ditt barn ska flytta till en annan kommun ska du meddela förskolan eller din pedagogiska verksamheten det i god tid. Då kan det finnas möjlighet att behålla din nuvarande plats.

Kommunal förskola

Kontakta barnets nuvarande förskola och den nya kommunen så fort som möjligt när du vet att barnet ska flytta. Du har rätt att behålla din nuvarande plats i två månader när du flyttar. I vissa fall kan du behålla platsen längre. Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få veta vad som gäller.

Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Kontakta barnets nuvarande förskola och den nya kommunen så fort som möjligt när du vet att barnet ska flytta. Du har rätt att behålla din nuvarande plats.

Din plats kan sägas upp

Din plats i förskolan kan sägas upp om

  • ditt barn inte är på förskolan under en längre period
    eller
  • du har två obetalda månadsräkningar.

Du får alltid skriftligt besked om uppsägning. Din uppsägningstid är två månader.

Senast uppdaterad