Säg upp förskoleplats eller byt förskola

Använd e-tjänsten Förskola och fritidshem när du vill säga upp eller byta förskola eller pedagogisk omsorg.

Säg upp förskoleplats

Vill du säga upp din plats eller byta förskola? Du kan göra på två sätt:

  1. Använd i första hand e-tjänsten Förskola och fritidshem.
  2. Använd blanketten för uppsägning om du inte kan använda e-tjänsten.

Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg (pdf)

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till stadsdelsförvaltningen eller den fristående verksamheten som själva hanterar sin tilldelning av platser. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Säger du upp ditt barns plats och återfår plats inom tre månader, betalar du avgift under mellantiden. Detta gäller inte om uppsägningen sker på grund av

  • byte av placering till ett annat stadsdelsnämndsområde eller
  • byte av placering från förskola till fritidshem.

Flytta och byt förskola

Om du vill byta förskola, till exempel i samband med en flytt, ska du göra ansökan i e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Byt inom samma stadsdel

Du kan byta förskola men får då inte platsgaranti på nytt. Kötiden avgör om och när du får ett erbjudande.

Flytt till en ny stadsdel

Om du flyttar till en annan stadsdel inom Stockholms stad kan du ansöka om ny förskoleplats i din nya stadsdel. Du gör ansökan i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Kom ihåg att du måste uppge din nya adress och folkbokföringsdatum.

Platsgaranti gäller om du gör ansökan innan du flyttar. Ditt barn behåller sin nuvarande plats till dess en plats erbjuds i stadsdelen du flyttar till.

Flytta till annan kommun

Om ditt barn ska flytta till en annan kommun ska du meddela förskolan eller den pedagogiska omsorgen i god tid. Det kan då finnas möjlighet att behålla din nuvarande plats.

Kommunal förskola

Kontakta barnets nuvarande förskola och den nya kommunen så fort som möjligt när du vet att barnet ska flytta. Du har rätt att behålla din nuvarande plats i två månader när du flyttar. I vissa fall kan du behålla platsen längre. Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få veta vad som gäller.

Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Kontakta barnets nuvarande förskola och den nya kommunen så fort som möjligt när du vet att barnet ska flytta. Du har rätt att behålla din nuvarande plats.

Din plats kan sägas upp

Din plats i förskolan kan sägas upp om

  • ditt barn inte är på förskolan under en längre period
    eller
  • du har två obetalda månadsräkningar.

Du får alltid skriftligt besked om uppsägning. Din uppsägningstid är två månader.

Uppdaterad