Att gå på förskola

Tiden på förskolan är en ny fas i livet, både för dig och för ditt barn. Här är några saker som är bra att veta.

Inskolning

När ditt barn ska börja på förskolan har ni en inskolning. Under den tiden får ditt barn chansen att vänja sig vid att gå på förskola. Formen för inskolningen ser olika ut på olika förskolor och du som vårdnadshavare deltar i vissa delar av inskolningen. Prata med din förskola för att få reda på vad som gäller just där.

Öppettider och schema

Alla förskolor ska hålla öppet 06.30–18.30 om det finns ett behov av det. Detta kallas ramtid, och gäller även under skollov.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje år ska du som är vårdnadshavare och förskolans personal ha ett samtal om ditt barns utveckling och lärande. När det är dags för utvecklingssamtal blir du kallad till det av personalen på förskolan. Utvecklingssamtal sker oftast efter vanlig arbetstid, men det kan se olika ut på olika förskolor. Prata med din förskola om hur rutinerna för utvecklingssamtal ser ut.

Sjukdom

De flesta barn som går på förskola blir sjuka ibland. En vanlig dag på förskolan innebär många aktiviteter och ibland är barnen utomhus i flera timmar. Om du ser tecken på att ditt barn inte orkar med att vara på förskolan och delta i aktiviteterna ska du stanna hemma med barnet.

Även om ditt barn verkar friskt på morgonen kan det ändras under dagen. Personalen på förskolan kan i så fall kontakta dig så att du kan hämta barnet.

Inför förskoleklass

Ditt barns plats på förskolan eller fritidshem avslutas automatiskt till augusti det året som barnet börjar i förskoleklass. Datumet varierar från år till år, men är alltid sju kalenderdagar innan skolstart. Du betalar avgift fram till och med den dagen.

Du kan avsluta platsen tidigare via e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Uppskjuten skolplikt

I vissa fall kan ditt barn få börja skolan ett år senare.

Modersmål

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det kan innebära allt från böcker på modersmålet till att pedagoger talar modersmålet. Prata med din förskola om vad som gäller.

Minoritetsspråk

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd.

Särskilt stöd

Förskolan ska alltid utgå från varje barns behov. Behöver ditt barn särskilt stöd finns det olika former av stöd att få. Exempelvis en psykolog som handleder, en specialpedagog eller extra personal.

Försäkring

Alla barn som går i kommunala och fristående förskolor i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

Om ditt barn råkar ut för en skada är det du som vårdnadshavare som anmäler skadan. En blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Om du behöver använda försäkringen behöver du inte betala självrisk. Om du vill veta mer om försäkringen, villkor och liknande hittar du det på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Uppdaterad