Att gå på förskola

Att gå på förskola är en ny fas i livet, med nya möjligheter och upplevelser. Det kan vara bra att känna till några saker om tiden då ditt barn går på förskola.

Inskolning

När ditt barn ska börja på förskolan har ni en inskolning. Under den tiden får ditt barn chansen att vänja sig vid att gå på förskola. Formen för inskolningen ser olika ut på olika förskolor och du som vårdnadshavare deltar i vissa delar av inskolningen. Prata med din förskola för att få reda på vad som gäller just där.

Öppettider och schema

Alla förskolor ska hålla öppet 6.30–18.30 om det finns ett behov av det. Detta kallas ramtid, och gäller även under skollov.

Öppettider och schema

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje år ska du som är vårdnadshavare och förskolans personal ha ett samtal om ditt barns utveckling och lärande. När det är dags för utvecklingssamtal blir du kallad till det av personalen på förskolan. Utvecklingssamtal sker oftast efter vanlig arbetstid, men det kan se olika ut på olika förskolor. Prata med din förskola om hur rutinerna för utvecklingssamtal ser ut.

Sjukdom

De flesta barn som går på förskola blir sjuka ibland. En vanlig dag på förskolan innebär många aktiviteter och ibland är barnen utomhus i flera timmar. Om du ser tecken på att ditt barn inte orkar med att vara på förskolan och delta i aktiviteterna ska du stanna hemma med barnet.

Även om ditt barn verkar friskt på morgonen kan det ändras under dagen. Personalen på förskolan kan i så fall kontakta dig så att du kan hämta barnet.

Inför förskoleklass

Ditt barns plats på förskolan eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt till augusti det året som barnet börjar i förskoleklass. Datumet varierar från år till år, och du betalar avgift fram till och med den dagen.

Du kan avsluta platsen tidigare via e-tjänsten Min barnomsorg.

Modersmål

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det kan innebära allt från böcker på modersmålet till att pedagoger talar modersmålet. Prata med din förskola om vad som gäller.

Särskilt stöd

Förskolan tar emot alla barn. För de barn som behöver särskilt stöd finns det olika former av verksamhetsstöd. Det kan handledning av psykolog, specialpedagog eller extra personalresurser.

Särskilt stöd

Försäkring

Alla barn och elever upp till 24 år som går i Stockholms stads förskolor och skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn.

Om ditt barn råkar ut för en skada är det du som vårdnadshavare som anmäler skadan. En blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Om du behöver använda försäkringen behöver du inte betala självrisk. Om du vill veta mer om försäkringen, villkor och liknande hittar du det på S:t Eriks försäkrings webbplats.

S:t Eriks försäkrings webbplats

Senast uppdaterad