Öppettider och schema

Alla förskolor ska vara öppna 06.30–18.30 på vardagar, om det finns behov av det. Det kallas ramtid.

Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar utom

  • midsommarafton
  • julafton
  • nyårsafton.

Förskolor nära varandra kan samarbeta kring att ha öppet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till.

Under skollov kan förskolor vara stängda, om många barn är lediga. Då erbjuds ditt barn att få gå i en närliggande förskola.

Ett par gånger om året har förskolan planeringsdagar och personalmöten. Dessa tillfällen är förskolan stängd hela eller del av dagen. Då erbjuder vi ditt barn att gå i en närliggande förskola.

Vistelsetid och schema

Den tid under dagen som ditt barn är på förskolan kallas för vistelsetid. Om ditt barn går på kommunal förskola kan du anmäla frånvaro eller ändra i barnets schema i Skolplattformens närvarohantering.

Barn till föräldralediga vårdnadshavare

I Stockholms stad har barn till föräldralediga vårdnadshavare rätt att gå på förskola eller fritidshem maximalt 30 timmar i veckan. De 30 timmarna gäller från och med att det nyfödda syskonet är en månad gammal. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du ändrar ditt barns vistelsetid i e-tjänsten Förskola och fritidshem. Den eventuellt nya avgiften börjar gälla månaden efter att din ändring har börjat gälla.

Lämning och hämtning

Du kan fördela de 30 timmarna på fyra eller fem dagar i veckan. Du kan lämna ditt barn mellan klockan 08.00 och 09.00 och hämta mellan 14.00 och 16.00. Du ska på förhand bestämma hur du vill fördela de 30 timmarna i ett schema. Schemat gäller en termin åt gången och förskolan eller det fritidshem ska ha tillgång till ditt barns schema.

Undantag

Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan ni få undantag från regeln om maximalt 30 timmar i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt av båda vårdnadshavarna på en blankett som ni får av förskolan. Om förskolan är fristående lämnar ni ansökan till förskolan. Om förskolan är kommunal så skickar ni ansökan till stadsdelsförvaltningen.

Läs även

Uppdaterad