Omsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Följande tider räknas som obekväm arbetstid:

  • vardagar från klockan 18.30 till 06.30
  • lördagar, söndagar och helgdagar.  

Vem kan ansöka?

Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm, från ett års ålder till och med vårterminen det år som barnet fyller tretton år. 

För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Sammanboende vårdnadshavare

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda arbetar kvällar, nätter eller helger kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. Det gäller också två personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande former, även om den ena personen inte är vårdnadshavare till barnet.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Om ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad, och bor på olika adresser, ska ni i första hand lösa omsorgen själva. Om det inte går, kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. När ni ansöker kontrolleras om ni har möjlighet att lösa det själva.

Ensamstående vårdnadshavare

Du som är ensamstående vårdnadshavare och arbetar på kvällar, nätter eller helger, kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid.

Ansök

Om ditt barn har en placering på förskola eller fritidshem ansöker du om barnomsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg.

Om du inte kan använda Förskola och pedagogisk omsorg eller om ditt barn går på fritidsklubb ska du kontakta Kontaktcenter.

Till din ansökan ska du bifoga behovsschema och ett intyg från arbetsgivaren.

Fyll i ett behovsschema

Fyll i ett schema över ditt behov av omsorg för fyra veckor. Skriv så exakt som möjligt när du uppskattar antalet timmar.

Skaffa intyg från arbetsgivare

Din arbetsgivare ska intyga dina arbetstider på blankett. På blanketten intygar också arbetsgivaren att det inte är möjligt att du får arbetstider dagtid på vardagar.

Intyg från arbetsgivaren om anställning och förändring av tjänst (pdf, 535 kB, nytt fönster)

Beslut om placering

Det kan ta upp till tre månader från det att din ansökan är komplett till att ditt barn får en placering.

Normalt får du besked om beslut tio arbetsdagar från att din ansökan har kommit komplett till Stockholms stad. Beslutet innehåller endast en uppgift; om din ansökan är godkänd eller inte.

Om din ansökan är godkänd kontaktar en av Stockholms stads fyra verksamheter dig om var ditt barn kommer att placeras. Du blir tilldelad en verksamhet utifrån var du bor.

Placering i hemmet eller i verksamhet

Barnet får en placering på en verksamhet eller i barnets hem, beroende på behovet av omsorg. Omsorg på kvällar ges i hemmet och omsorg dagtid eller hela nätter ges i en verksamhet. Om omsorgen ges i hemmet är det Stockholms stad som anställer barnskötaren som kommer hem till er.

Barnet har kvar sin ordinarie placering på dagtid.

Verksamheter för omsorg på obekväm arbetstid

Omsorgen hanteras av Stockholms stads fyra verksamheter för omsorg på obekväm arbetstid.

Eftersom det kan ta upp till tre månader att få omsorg på obekväm arbetstid är det bra att ansöka i god tid. Har du frågor om omsorgen ska du vända dig till respektive verksamhet:

Skärholmen
E
-post: ob.skarholmen@stockholm.se

Bromma
E-post: ob.bromma@stockholm.se

Enskede
E-post: omsorg.gr@stockholm.se

Fridhemsplan
E-post: omsorg.gr@stockholm.se

Avgift

Du betalar heltidsavgift för din totala omsorg (ordinarie placering dagtid plus omsorgen på obekväm arbetstid) oavsett omfattning. Maxtaxan gäller. Har du fler barn i omsorgen på obekväm arbetstid är avgiften något lägre för återstående barn. Det är viktigt att du uppdaterar din inkomstuppgift i Förskola och pedagogisk omsorg så att du betalar rätt avgift. Lämnar du inga uppgifter betalar du maxtaxa.

Ändringar eller uppsägning

Om du behöver ändra schemat för omsorgen ska du meddela verksamheten detta senast 14 dagar innan ändringen ska börja gälla. Om du inte gör det kan det vara skäl för oss att ändra beslutet. Det kan till exempel vara att vi ändrar dina godkända timmar eller i vissa fall tar tillbaka beslutet.

Uppsägningstiden är en månad och görs skriftligen. Använd blankett som du får av Kontaktcenter.

Uppdaterad