E-tjänster för förskola

Du kan hantera sådant som gäller förskolan i ett par e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

Det finns fler funktioner i Skolplattformen. Stockholms stads förskolor använder funktionerna olika mycket.

I Skolplattformen kan du få

  • information och verksamhetsdokument från rektor och personalen på förskolan
  • möjlighet att boka utvecklingssamtal
  • kontaktuppgifter till förskolans personal och andra vårdnadshavare inom samma avdelning som gett medgivande till att visa kontakter.

Förskola och fritidshem

I den här e-tjänsten kan du

  • ställa ditt barn i kö till en förskola
  • följa ditt ärende
  • tacka ja eller nej till en förskoleplats
  • registrera eller ändra dina inkomstuppgifter
  • ansöka om ändrad vistelsetid

Mina sidor kan du ändra dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Förskola och pedagogisk omsorg och Närvarohantering förskola.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad