E-tjänster och appar för förskola

Du kan hantera sådant som gäller förskolan i ett par e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda e-tjänsterna.

Förskola och fritidshem

I den här e-tjänsten kan du

 • ställa ditt barn i kö till en förskola
 • följa ditt ärende
 • tacka ja eller nej till en förskoleplats
 • registrera eller ändra dina inkomstuppgifter
 • ansöka om ändrad vistelsetid.

Mina sidor kan du ändra dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Förskola och pedagogisk omsorg och Närvarohantering förskola.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Det finns fler funktioner i Skolplattformen. Stockholms stads förskolor använder funktionerna olika mycket.

I Skolplattformen kan du få

 • information och verksamhetsdokument från rektor och personalen på förskolan
 • möjlighet att boka utvecklingssamtal

Samtycke för annan vuxen

Du kan ge samtycke till att annan vuxen än barnets vårdnadshavare registreras som annan ansvarig vuxen. Annan vuxen kan då ta del av information om ditt barn och använda funktionerna i systemet på samma sätt som en vårdnadshavare.

Samtycke till registrering av annan ansvarig vuxen – tillgång till Skolplattformen (pdf)

Nya appar ersätter Skolplattformen  

Under 2024–2025 ersätts Skolplattformen av flera appar som redan används av många förskolor och skolor runt om i Sverige idag. Du som inte vill eller kan använda appar har också möjlighet att logga in via webbläsare. 

 • Du som är vårdnadshavare kommer att använda olika appar beroende på om du har barn i förskola, grundskola eller gymnasieskola.  
 • Förskolan kommer att använda ytterligare en app som heter Infomentor. Du får mer information när det är dags att börja använda Infomentor.  
 • hitta kontaktuppgifter till förskolans personal och andra vårdnadshavare inom samma avdelning som gett medgivande till att visa kontakter.

Så här kommer du i gång med Tempus Hemma 

 1. Hämta appen. Appen finns i din appbutik. Du loggar in med e-legitimation.  
 2. När du har loggat in i Tempus första gången är det viktigt att du så fort som möjligt lägger in ditt barns schema så att ditt barns pedagoger kan se vilka tider ditt barn ska vara på förskolan. 

Manual och instruktionsfilm

Tempus Hemma – manual för vårdnadshavare (pdf)

 

Uppdaterad