Särskilt stöd på förskola

Förskolan tar emot alla barn. Behöver ditt barn särskilt stöd finns det olika former av stöd att få. Exempelvis en psykolog som handleder, en specialpedagog eller extra personal.

Förskolan ska alltid utgå från varje barns behov. I skollagen står det bland annat att alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Kontakta rektorn på förskolan om du har frågor. Har du inte ansökt om plats ännu kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Funktionshindersombudsmannen stödjer stadens verksamheter

I Stockholms stad jobbar en ombudsman för funktionshinderfrågor, en funktionshindersombudsman. Ombudsmannens uppdrag är att stödja stadens verksamheter i arbetet med att följa FN:s konvention (överenskommelse) om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad