Särskilt stöd på förskola

Behöver ditt barn särskilt stöd finns det olika former av stöd att få. Exempelvis en psykolog som handleder, specialpedagoger eller extra personalresurser.

Förskolan ska alltid utgå från varje barns behov. I skollagen står det bland annat att alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Kontakta förskolechefen på ditt barns förskola eller den förskola du har ansökt till om plats om du har frågor. Har ditt barn inte någon förskoleplats ännu kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Funktionshindersombudsmannen stödjer stadens verksamheter

I Stockholms stad jobbar en ombudsman för funktionshinderfrågor, en
funktionshindersombudsman. Ombudsmannens uppdrag är att stödja stadens verksamheter i arbetet med att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad