Äidinkielen opetus

Jos lapsesi puhuu tai hänellä on yhteys kansalliseen vähemmistökieleen (suomi, meänkieli, saamen kieli, romani ja jiddiŝ), sinulla on oikeus saada vahvistettua kielitukea. Ilmoita siinä tapauksessa tämä kieli äidinkielenä esikouluhakemuksessa.

Tukholman kaupunki on suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalue. Se tarkoittaa, että lapsella on oikeus esikoulupaikkaan, jossa koko tai olennainen osa koulutusta annetaan suomeksi, meänkielellä tai saamen kielellä, huolimatta siitä, puhutaanko kyseistä kieltä kotona tai ei. Oleellisen kaksikielisen esikoulun tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus kehittää ja säilyttää kielensä ja kulttuuri-identiteettinsä.

Uppdaterad