Äitinkielenopetus

Jos sinun lapsi puhhuu elikkä jos sillä oon yhtheyttä kansalisheen minuriteettikiehleen (suomenkieli, meänkieli, saamenkieli, roominkieli ja jiddiksen kieli) sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen. Ilmota silloin sen kielen äitinkielenä esikoulun hakemuksessa.

Stokholmin kaupunki oon hallintoalue suomenkielele, meänkielele ja saamenkielele. Se tarkottaa ette lapsela jollako oon oikeus esikoulupaikhaan jossako koko elikkä pääasialinen osa koulutuksesta piethään suomenkielelä, meänkielelä elikkä saamenkielelä, riippumatta jos se oon kieli mitä tet puhutta kotona elikkä ei. Tavote pääasialisella kakskielisellä esikoulula oon ette antaa lapsile maholisuuen kehittää ja säilyttää heän kielen ja kultturellin itenttiteetin.

Uppdaterad