Dockor som formar ett hjärta med finska flaggan i mitten.

Finska förskolan

Fatbursgatan 14 B

Tervetuloa Suomalaiseen esikouluun! Finska förskolan har flyttat till ny adress på Fatbursgatan 14 B! Vi erbjuder en lärorik, rolig och utvecklande verksamhet där barn och föräldrar känner trygghet och förtroende.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Finska förskolan utvecklar och stärker barnen sitt finska språk och sin kulturella identitet.

På förskolan samtalar alla pedagoger konsekvent på finska med barnen. Med vårdnadshavare talar personalen finska eller svenska.

Det pedagogiska materialet vi tillhandahåller är både på svenska och finska, till exempel sånger och böcker. Grunden för att utveckla språket är samtalet mellan barn och barn, barn och vuxna i olika situationer. När vi firar olika traditioner blir barnen medvetna om det egna kulturarvet.

Inne- och utemiljö

Miljön i förskolan är utformad för att uppmuntra alla barn att prova olika situationer och aktiviteter, roller och material oavsett kön.

Kost och måltider

Förskolans mat tillagas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolan har en bra måltidsmiljö med egen matsal.

Vi utforskar mat med hjälp av Saperemetoden. Metoden går ut på att barnen ska uppleva mat och smak med alla sina sinnen. Barnen uppmuntras att se, känna lukt, uppleva smak och konsistens på maten och sedan sätta ord på upplevelsen.

Mål och vision

Vi har valt att arbeta i små grupper som ger grundläggande färdigheter i barnens utveckling och lärande. Barnen får lära sig att lyssna, fokusera, ta instruktioner, hantera känslor, visa omsorg och ta ansvar för sig själv och för sina kamrater med lekfulla metoder.

Vi gör utflykter till teatrar, museer och till skogen där vi har utematematik.

För att synliggöra och följa upp barnens språkutveckling använder vi en metod som heter sagotering. Varje barn får fritt berätta i det så kallade "berättartältet" (tarinapaja). Pedagogen skriver ner vad barnet berättar, berättelsen dokumenteras synligt på väggen och sätts sedan in i barnets portfolio. På så sätt blir barnen medvetna om sin egen språkutveckling. Metoden leder till stort intresse för skriftspråket och att träna på att läsa själv.

Föräldrarna är intresserade och samverkar på olika sätt. Hösten börjar med barnens sommarminnen, sedan kommer den spännande spökfesten. I december firar vi självständighetsdagen med presidentval som följs av ""pikku joulu"" lilla julafton som firas med traditionellt finskt julbord. Våren kommer, vi firar Kalevaladagen som är finska kulturens dag i Finland. Sedan firar vi Påsk och Valborg "Vappu". Terminen avslutas med sommaravslutning med en gemensam midsommarlunch. Vi har föräldramöte på hösten och utvecklingssamtal på våren.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i förskolan.

Mer om oss

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.

Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad