Barn skriver med riskorn.

Språkförskolan Gläntan

Langelandsgatan 50

Visa på karta

Sverigefinska Språkförskolan har ändrat sitt namn till språkförskolan Gläntan. Namnet ändrades för att området där förskolan ligger heter Gläntan och är känt för de flesta familjer i området. På förskolan finns tre avdelningar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
http://www.sverigefinskaforskolan.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Språkförskolan är inspirerad av Reggio Emilia pedagogik. "Vi vill bevara och utveckla barns hundra språk".

Finska avdelning 1–5 år:

 • Barnen delas i mindre åldersgrupper dagligen.
 • Finska språket används huvudsakligen i det pedagogiska arbetet.
 • Svenska språket används som det "andra" språket vid behov.
 • All personal är utbildade och finsk- eller svenskspråkiga.

Svenska avdelning 1–5 år:

 • Barnen delas i mindre åldersgrupper dagligen.
 • Svenska språket används huvudsakligen i det pedagogiska arbetet.
 • Barn med ett annat modersmål ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
 • Personal är utbildade och svensk- eller flerspråkiga.

Engelsk/svenska avdelning 1–5 år:

 • Barnen delas i mindre åldersgrupper dagligen.
 • Både svenska och engelska språken används i det pedagogiska arbetet.
 • Båda språken utvecklas parallellt i arbete med barn.
 • All personal är utbildade och engelsk- eller svenskspråkiga.

Inne- och utemiljö

Språkförskolan Gläntan ligger barnvänligt, nära till naturen i Järvafältet. Det ligger även nära till kommunikation, ungefär 10 minuters gångväg till Kista centrum.

Förskolan har en liten egen gård och det finns även en stor allmänna lekpark i anslutning till förskolan.

Förskolans lokaler är ljusa och rymliga som kan anpassas till olika pedagogiska ändamål utifrån barnens intresse och behov. Vi ser miljön som tredje pedagog, inspirerad av Reggio Emilia-pedagogik.

Kost och måltider

Förskolans idérik kock lagar måltiderna från grunden i vårt eget kök. Vi använder delvis ekologiska råvaror i matlagningen. Vi vill satsa på mer ekologiskt och närodlat mat i framtiden.

”Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som pedagogiskt verktyg. En satsning på bra mat i förskolan är en satsning på hela verksamheten” (Livsmedelsverket)

Mål och vision

”Vi tror på det kompetenta barnet, en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska värden.” (Reggio Emilia)

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorikt för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgår från helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skolverket)

Hitta hit

Uppdaterad