Barn

Förskolan Sverigefinska skolan i Stockholm

Fridhemsgatan 17-19

Visa på karta

Förskolan är en del av Sverigefinskaskolan i Stockholm, som är en enskild driven F-9 skola. Förskolan ligger idet nedersta planet i skolan med egna ingångar från skolgården. Skolan grundades år 1990, och förskolan öppnade sin första avdelning 2007.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
https://www.sverigefinskaskolan.eu/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sverigefinska skolan öppnar dörrarna till två språk och två kulturer. Eleverna får lära sig det finska och det svenska språket parallellt så att de uppnår en balanserad tvåspråkighet i slutet av årskurs 9. Barn är födda med förmågan till flerspråkighet, och kan lätt anpassa sig till nya språkmiljöer. De första åren är speciellt gynnsamma för språkutvecklingen, och därför har vi i vår förskola valt att i förskolan prioritera finskan, det vill säga att finskan används som det aktiva språket i verksamheten, och svenskan fungerar som ett stödspråk. Barnens språkutveckling kartläggs och dokumenteras kontinuerligt med hjälp av metoden sagotering. Barnen erbjuds dagligen olika former av språkstimulerande aktiviteter och lekar.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i det nedersta planet i skolan med egna ingångar från skolgården. Vi har två inhägnade gårdar. En liten gård framför småbarnsavdelningar och en större gård bakom skolan. I det större gården finns sandlåda och rutschkana. Vi har tillgång till skolans gymnastiksal.

Kost och måltider

I vår förskola serveras det (gröt) frukost ,lunch och mellanmål. Lunchen lagas av Fazer Amiga och levereras till skolan. De små barnen äter på respektive avdelning. De stora barnen äter i skolans matsal.

Mål och vision

Vår ambition är att erbjuda varje barn en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Barnen ska kunna komma till förskolan varje dag med en känsla att ”jag duger som jag är, jag kan, jag vill, jag syns och jag blir lyssnad på”. Vi ser lärandet utifrån ett livslångt perspektiv, där alla barn får möjligheten att utvecklas och lära sig utifrån sina egna erfarenheter och intressen. Förskolans verksamhet styrs av skollagen och förskolans läroplan. Där beskrivs förskolans värdegrund, mål och uppdrag. Barnen i förskolan ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets allsidiga utveckling och lärande. Enligt läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med den här utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, innehåll och verksamhetens genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Övrigt

Anmäl ditt barn till Sverigefinska skolan

Hitta hit

Uppdaterad