Barn leker i sandlåda.

Förskolan Kaksi Kieltä

Idungatan 3–5

Visa på karta

Vi är en tvåspråkig förskola med barn mellan 1–6 år. Förskolan ligger centralt i Stockholm och vi erbjuder en rolig och lärorik verksamhet i våra fina ljusa lokaler. Dessutom har vi en tillgänglig och trivsam utegård. Vårt verksamhetsspråk är finska.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Sverigefinska Förskolan Kaksi Kieltä är en fristående förskola för barn med finsk kulturbakgrund.

Vår målsättning är att stödja och berika finska språket och förankra barnets identitet i såväl finsk som svensk kultur. Förskolan följer målen och riktlinjerna i läroplanen Lpfö 18, skollagen, barnkonventionen och Stockholms stads förskoleplan.

Alla förskollärare och barnskötare i verksamheten talar finska med barnen. Vi arbetar med att stärka barnens finska språk och kulturella identitet genom att nästan alla aktiviteter är på finska och genom att vi lyfter fram finsk och svensk barnkultur i verksamheten, exempelvis barnböcker, sånger, rim och ramsor.

Vi strävar efter aktiv tvåspråkighet och lyfter fram flerspråkighet som en styrka och kompetens. Pedagogiskt material finns både på finska och svenska.

Vi uppmärksammar både finska och svenska högtider och traditioner samt lyfter fram högtider och traditioner i hela världen. Vi skapar även egna nya traditioner tillsammans med barnen.

Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet och har ett utforskande arbetssätt tillsammans som medforskande och närvarande lärare och barnskötare. Vi vill att verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn.

Vi har en inspirerande lärmiljö som är tillgänglig och lockande och ser miljön som den tredje pedagogen.

Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen i Vasastan i centrala Stockholm. Vi har en egen gård och erbjuder barnen varierade aktiviteter, plantering, rörelselekar, läsning, sandbyggande, lek och motoriska utmaningar.

Våra inomhuslokaler är stora och rymliga och vi kan dela in oss i mindre grupper. Vi har en pedagogiskt genomtänkt och anpassad miljö som inspirerar till lärande och aktiviteter utifrån läroplanens intentioner. Vi har en stor gemensam levande verkstad och ett våtrum för vattenexperimenterade.

Kost och måltider

Vi har catering från Matomsorg och vi strävar efter att ha en större andel ekologiska varor till mellanmålet, till exempel mjölk och frukt.

Hållbarheten är viktig och vi beräknar matportionerna noga för att minska matsvinnet.

Vi har ett positivt och öppet förhållningssätt till måltider och vi uppmuntrar barnen att prova all mat och att ta lite mat i taget, för att inte behöva slänga mat.

Förskolan är sockerfri och fri från nötter.

Mål och vision

Vår målsättning är att stödja och berika finska språket och förankra barnets identitet i såväl finsk som svensk kultur. Förskolan följer målen och riktlinjerna i läroplanen Lpfö 18, skollagen, barnkonventionen och Stockholms stads förskoleplan.

Vi har fokus på barnen och deras vardag på förskolan och utgår från barnens lek och utforskande i planeringen av aktiviteter och undervisningssituationer. Alla barn ska känna sig trygga i verksamheten. Barnens lek och intressen är med och styr utbildningens och undervisningens innehåll och vi ser till att locka och inspirera barnen till olika lärorika och utmanande aktiviteter med ett pedagogiskt genomtänkt och planerat material och innehåll.

Vi följer Läroplanen för förskolan Lpfö 18, där språk, matematik, skapande, rörelse, hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik, digitala verktyg, musik, dans och drama ingår i den dagliga verksamheten på olika sätt.

Utevistelsen och möjligheten att få röra på sig är viktig för barnen och vi börjar dagen utomhus på vår gård och tar emot barnen ute från klockan 08.00.

Vi är ute varje dag och barnen går på utflykter i närmiljön. Vi går till närliggande lekparker och grönområden, exempelvis Hagaparken, Bellevueparken och Vanadislunden.

Rörelse är viktigt och vi erbjuder barnen rörelse och dans på många olika sätt både inne och ute. Klockan 09.30 börjar vi dela in oss i mindre grupper och undervisning och aktiviteter både inne och ute.

Särskilt stöd och behov

Förskolan arbetar med ett inkluderande förhållningssätt och arbetssätt. Vi strävar efter att utforma utbildningen så att alla barn ska kunna ta del av undervisningen efter sina behov och förutsättningar.

Vi har personal som kan arbeta med TAKK-tecken som alternativ kommunikation och med bildstöd.

Vi arbetar med lekgrupper som en metod för att inkludera alla barn i verksamheten.

Vid behov tar vi stöd från specialpedagog och psykolog.

Mer om oss

Vi utvecklar utbildningen kontinuerligt och arbetar med hållbar utveckling, digital kompetens och teknik. Vi använder digitala verktyg för att skapa och berika undervisningen och skapa meningsfulla och spännande lärmiljöer. Vi vill ge barnen ett kritiskt och etiskt förhållningssätt till digitala verktyg och medier.

Vi använder appen TYRA för kommunikation med vårdnadshavare. Pedagogerna använder appen Fokusförskola för planering, dokumentation, utvärdering och analys av undervisningen.

Hitta hit

Uppdaterad