Nastava ki dajakiri čhib

Te tlo čhavo vakerela ja isi ole vrska jekhe nacionalnikane minoritetikane čhibjaja (finsko, meankieli, laponikane, romane hem jidiš) isi tut hako te zorakere e čhibjakiri potpora ko sa angleškole. Prijavin tegani akaja čhib sar dajakiri čhib ki molba e predškolake.

I diz Stokholm tani upravakoro područje baši finsko, meankieli hem laponikane. Odova značinela so e čhaven kas isi hako ko angloškolakoro than kote soro ja jekh šerutno kotor tari i edukacia ka ikerelpe ko finsko, meankieli ja laponikane, bizo obzir te khere vakerena i čhib ja na. O bitno cili e dujčhibjakere angleškolake tano te delpe e čhavenge šaipe te buvljaren hem te arakhen pli čhib hem plo kulturakoro identiteti.

Uppdaterad