Förskola på finska

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Det betyder att du som är finsktalande har flera särskilda rättigheter.

Du som är finsktalande har rätt till förskola på finska för ditt barn. Staden erbjuder förskolor där all personal eller delar av personalen talar finska. Du har också rätt att använda finska i dina kontakter med staden när det gäller ditt ärende. Du har rätt till skriftlig översättning av beslut.

Förskolor med finsktalande personal

Senast uppdaterad