Förskola på finska

Stockholms stad erbjuder dig som är finsktalande förskolor på finska för ditt barn.

Du har rätt att prata med och skriva till förskolan på finska. Därför erbjuder staden förskolor där all personal eller delar av personalen talar finska.

Du har också rätt att använda finska i dina kontakter med staden när det gäller förskola. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska språket.

Förskolor med finsktalande personal

Uppdaterad