Förskolan Sandhamn

Sandhamnsgatan 4

Förskolan Sandhamn är en liten förskola med egen gård samt nära till Gärdet – båda med gott om plats för livfull lek och rörelse. I utforskandet av gemensamma teman lär barnen om sig själv och omvärlden. Tillsammans byggs också viktiga relationer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
4,47
Andel legitimerade förskollärare
34 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans uppdrag utgår från skollagen och förskolans läroplan, Lpfö18.

I våra kommunala förskolor delar vi en grundsyn på barnens rätt till en god, meningsfull och likvärdig utbildning. Vi utgår också från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förmedlar handlingskraft och en positiv framtidstro till barnen.

I våra kommunala förskolor har vi därför ett särskilt engagemang i hälsa, demokrati, tillgängliga lärmiljöer och lekfullt lärande.

I Engelbrekt Gärdets förskolor har vi även speciellt fokus på barnens ”lust att lära, rätt att lyckas – tillsammans”, för att bidra till deras utveckling som lekande, lärande individer.

Inne- och utemiljö

I våra kommunala förskolor utformas lärmiljöerna för att stötta varje barns utveckling och lärande. Miljöer och material inspirerar barnen till lekfullt utforskande och samspel.

Kost och måltider

I våra kommunala förskolor präglas utbildningen av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Goda relationer, fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider samt en hälsosam livsstil är dagliga inslag i utbildningen.

Förskolan Sandhamn får mat från förskolan Gärdesbacken, där det finns en kock som lagar mat från grunden med hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Våra kommunala förskolor ska vara meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande. Barn växer in i världen genom att imitera, undersöka och leka. Att pröva och hitta samband mellan sig själv och sin omvärld skapar mening i barnens tillvaro. 

Meningsskapandet främjar i sin tur lärandet och barnens helhetsutveckling. Som stöd i sitt lärande och utforskande av omvärlden har barnen närvarande, lyhörda och erfarna pedagoger med kunskaper om deras behov.

Tillsammans har vi barnens bästa i fokus och arbetar för att de ska känna sig trygga och trivas. För att främja det livslånga lärandet är barnens välmående viktigt. Barn mår bra när de upplever gemenskap och får tilltro till sina förmågor och kunskaper. Vi inkluderar därför alla barn genom att stötta dem utifrån deras behov och förutsättningar. 

Leken är ett av barnens språk och uttryckssätt och är grunden för deras utveckling, lärande och välbefinnande. Genom leken får barnen uppleva glädje och känslan att vara kompetent. Samtidigt är leken en vilostund bortom krav och prestation. Därför värdesätter vi glädjen och leken lite extra – det ska vara roligt att gå i förskolan!

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver stöd för sin utveckling – en del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden.

I våra kommunala förskolor ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn. Därför är de genomtänkta och anpassade för att stötta varje barns utveckling och lärande.

Mer om oss

Inom Engelbrekt Gärdets förskolor finns också:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Sandhamn på visning.

  • Fredag 8 september, klockan 09.15
  • Fredag 6 oktober, klockan 09.15
  • Fredag 3 november, klockan 09.15
  • Fredag 8 december, klockan 09.15

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad