forskolan ny bild

Gärdesbacken

Kampementsgatan 18

Visa på karta

Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande.Vi arbetar med Grön Flagg som utgångspunkt i lärandet för hållbar utveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
8 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan bedriver en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande med ett välkomnande förhållningssätt. Barnen får, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden genom en temabaserad och projekterande verksamhet. Undersökandet är lustfyllt och utgår från barnens tankar, idéer och engagemang. Barnens utveckling och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation.

Inne- och utemiljö

Gärdesbacken består av Ängen (yngre barn) och Skogen (äldre barn) (som delas in i mindre grupper). Förskolan har egen stor gård och hela Gärdet utanför staketet.

Kost och måltider

Vi har egen kock som lagar maten från grunden med en hög andel ekologiska livsmedel utifrån enhetens kostpolicy

Mål och vision

Vi följer upp, utvärdera och reflektera varje vecka, där läroplanens mål är en del av våra verktyg.

Hitta hit