Grafisk illustration på förskola

Rio

Sandhamnsgatan 12

Visa på karta

Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. Vi arbetar med Grön Flagg som utgångspunkt i lärandet för hållbar utveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan bedriver en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande med ett välkomnande förhållningssätt. Vi arbetar med barnens närmiljö som ett gemensamt tema utifrån vårt arbete med Grön Flagg.

Inne- och utemiljö

Förskolan Rio är en av åtta förskolor som tillhör Gärdets förskolor och ligger i markplan i ett hyreshus vid Gärdet. Förskolan har två åldersindelade avdelningar för barn 1–5 år. Lokalerna är väl tilltagna i två plan med egen kuperad gård och tillgång till gymnastiksal.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar mat från grunden med en hög andel ekologiska livsmedel utifrån vår kostpolicy.

Mål och vision

Undersökandet är lustfyllt och utgår från barnens tankar, idéer och engagemang. Barnens utveckling och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation.

Hitta hit