Grönskande innergård på Förskolan Lärkstaden.

Lärkstadens förskola

Karlavägen 8

Visa på karta

Lärkstadens förskola ingår i enheten Engelbrekt/Gärdets förskolor. Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
4 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för lärande och utveckling. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer, "Jag är kompetent och någon som kan lära!"

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, hjälpa barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är ett viktigt inslag och ska vara grunden i utbildningen. Det är genom leken barnens utveckling och lärande främjas. Verksamheten ska vara meningsfull, lustfylld och lärorik samt präglas av vår gemensamma värdegrund.

Inne- och utemiljö

Lärkstadens förskola är en treavdelningsförskola med två avdelningar med de yngre barnen och en avdelning för de äldsta. Förskolan ligger i ljusa, fräscha lokaler centralt mot Ellen Keys park vid Jarlaplan. Förskolan har tillgång till bostadsrättens stora innergård och vi har nära till skog och parker.

Kost och måltider

Maten tillagas i Lärkstadens egna kök, maten består till minst 50 procent av ekologisk mat.

Mål och vision

Demokrati

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö98/10. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Vi vill ge alla barn likvärdiga villkor att upptäcka och utvecklas på.

Trygghet och respekt

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Mer om oss

Vårens visnings datum.

4/3

8/4

6/5

3/6.

Vid intresse av visning kontakta sara.norrman@stockholm.se

Övrigt

Engelbrekt- Gärdets förskolor är en kommunal verksamhet som bedriver fyra förskolor (16 avdelningar) för cirka 290 barn. Inom enheten ryms även en öppen förskola. Förskolornas ramöppettider är klockan 06.30–18.30 men anpassas efter familjernas behov.

Hitta hit