Byggnaden sett från fältet Gärdet

79&Park

Sandhamnsgatan 75 B (77)

Visa på karta

Välkomna till oss på förskolan 79&Park. Förskolan öppnade den 13 augusti 2018 i nybyggda lokaler på Sandhamnsgatan 75B.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
45 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer "Jag är kompetent och någon som kan lära!" Genom tema- och projektarbete får barnen, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden. Lärandet är lustfyllt och barnen utmanas och är delaktiga med sina tankar, idéer och engagemang. Ett projektarbete pågår olika lång tid och syftar till att ge möjlighet att sätta in barnets lärprocesser i ett sammanhang kopplat till målen i läroplanen, lpfö-18.

Inne- och utemiljö

Förskolan erbjuder en lärmiljö, både utomhus och inomhus, där barnen får leka, skapa, undersöka, reflektera och möta nya utmaningar tillsammans med andra barn och vuxna. Våra avdelningar är indelade efter ålder, med åldersnära grupper kan vi erbjuda alla barn en lärmiljö, situationer, upplevelser, möten mellan barn samt ett material som är mer anpassat till varje åldersgrupp.Vi ser förskolan miljöer och material som aktiva igångsättare med kraft att påverka och få saker att hända.

Kost och måltider

Maten tillagas av vår kock i förskolans kök och består av minst 50 procent ekologiska råvaror. Maten lagas från grunden utifrån enhetens kostpolicy.

Mål och vision

”Lust att lära, rätt att lyckas – Tillsammans!”

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, stötta barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar. Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Genom leken stimuleras barnens fantasi och inlevelse. Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Demokrati

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö 18. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men också som del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Trygghet och respekt

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Mer om oss

Engelbrekt-Gärdets förskolor är en kommunal verksamhet som bedriver elva förskolor samt en öppen förskola. Förskolans ramöppettider är klockan 6.30–18.30.

Övrigt

Alla visningar är för tillfället inställda pga. hög frånvaro bland personalen. För frågor kring förskolan kontakta platsansvarig Susanne Lind

Anmälan och frågor om visning görs till susanne.lind@edu.stockholm.se.

Hitta hit

Uppdaterad