Barn som sitter på golvet och tar på sig skor

Förskolan Solrosen Vanadisvägen 15

Vanadisvägen 15

Förskolan Solrosen ligger i ett flerfamiljshus med stor gård och många möjligheter till lek, skapande och utforskande. Förskolan ligger precis vid Enkehusparken och i närheten finns Vanadislunden och Hagaparken som vi ofta går till.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Utforskande och lärande

På förskolan Solrosen får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang.

Genom ett välutvecklat arbete med pedagogisk dokumentation kan vi utmana och utveckla barnens lärprocesser. Dokumentationen synliggör också barnens utforskande och lärande vilket vi här på förskolan finner både intressant och roligt.

Vi har vi tre barngrupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt.

Följ oss gärna på Instagram:

#matteusforskolor

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och skapande

Miljöerna fyller vi med möjligheter att undersöka och lära barnen om sådant som naturvetenskap, teknik och språk.

Vår förskola ligger i ett flerfamiljshus med stor gård och många möjligheter till lek, skapande och utforskande. Vi har nära till Enkehusparken, Vanadislunden och Hagaparken.

Vi närmiljö är en del av vår pedagogiska miljö och vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vi bjuder på god, varierad och näringsriktig mat från eget kök och pedagogerna är förebilder genom att äta samma mat som barnen. Måltiden ses som en pedagogisk situation då vi kan medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Våra matsedlar bygger på "Mat och måltider på Norrmalms förskolor" och Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Reggio Emilias filosofi

Solrosen är en av Matteus förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt och värdegrund. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi kring barn, kunskap och lärande.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi skapar hållbara relationer för en hållbar framtid. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till ett lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en god värld att leva i.

Samspel i lärandet

Utifrån teorier om att lärandet sker i samspel med andra barn och vuxna, med miljö och material erbjuds barnen en pedagogisk miljö där de kan leka och lära på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt.

Vi arbetar ämnesövergripande i projektform. Barnen vistas i åldershomogena grupper där deras intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet ger riktning i leken och utforskandet.

Arbetslagens och barnens reflektioner och analyser används för att utveckla och utforma verksamheten för att på bästa sätt gynna barns lärande och utveckling. Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barns utveckling, för dem själva och för vårdnadshavarna.

Förtroende

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under inskolningen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten. De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Solrosen på visning.

  • Onsdag 1 februari 9.30-10.00
  • Onsdag 15 mars 9.30-10.00
  • Onsdag 19 april 9.30-10.00
  • Onsdag 17 maj 9.30-10.00
  • Onsdag 14 juni 9.30-10.00

Välkommen att besöka förskolan Solrosen på en digital visning!

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad