Ett barn som läser en bok som visar en bild på tre austronauter

Förskolan Medevi Brunn

Medevigatan 5

Visa på karta

Förskolan Medevi Brunn ligger i ett trevligt flerfamiljshus med en fin gård som öppnar upp för många möjligheter till lek, skapande och undersökande. Förskolan ligger också nära Vasaparkens grönska och många möjligheter.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Medevi Brunn får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang.

Det pedagogiska materialet är tillgängligt och lockande och bjuder in barnen att utifrån intresse och egna val skapa och undersöka världen på olika sätt.

Genom pedagogisk dokumentation kan vi utmana vidare i barnens lärprocesser samt synliggöra barnens utforskande och lärande.

På förskolan har vi tre grupper där vi där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt.

Inne- och utemiljö

Våra miljöer erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Våra miljöer och materialet inspirerar barnen till att se och reflektera, känna och göra, undersöka och få nya idéer, utmaningar och erfarenheter.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Våra matsedlar bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under introduktionen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten.

De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Matteus förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Medevi Brunn på visning.

  • Fredag 9 februari 15.30–16.00
  • Fredag 15 mars 15.30–16.00
  • Fredag 19 april 15.30–16.00
  • Fredag 17 maj 15.30–16.00     
  • Fredag 14 juni 15.30–16.00   

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad