Barn som leker med stora plockipin

Förskolan Resedan

Torsgränd 17-19

Förskolan Resedan är en förskola på Torsgränd 17-19 alldeles intill Vasaparken. Vi befinner oss i stora ljusa lokaler och har en gård som är såväl utmanande och lärorik som rolig att leka i.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Resedan sätter vi fokus på goda relationer och uppmuntrar ständigt till skapande uttryck i alla dess former. Varje vecka gör vi många roliga och spännande saker på Resedan. Dessa saker dokumenteras och sammanställs i vårt veckobrev så att familjen där hemma kan ta del av vad barnen upplevt, lekt och lärt sig.

På Resedan är barnen fördelade på fyra grupper; tre 1-3 årsgrupper och en 3-6 årsgrupp.

Följ oss gärna på Instagram:

#matteusforskolor

Inne- och utemiljö

Vi fyller våra miljöer med möjligheter att undersöka och lära barnen om sådant som naturvetenskap, teknik och språk. Vår förskola ligger i ett flerfamiljshus med många möjligheter till lek, skapande och utforskande. Vi har en stor, grön gård och nära tillgång till parker och grönskan i Sabbatsbergsområdet.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Vi bjuder på god, varierad och näringsriktig mat och pedagogerna är förebilder genom att äta samma mat som barnen. Måltiden ses som en pedagogisk situation då vi också kan medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Våra matsedlar bygger på "Mat och måltider på Norrmalms förskolor" och Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Resedan är en av Matteus förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt och värdegrund. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi kring barn, kunskap och lärande.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi skapar hållbara relationer för en hållbar framtid. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till ett lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en god värld att leva i.

Utifrån teorier om att lärandet sker i samspel med andra barn och vuxna, med miljö och material erbjuds barnen en pedagogisk miljö där de kan leka och lära på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt. De erbjuds en verksamhet där vi arbetar ämnesövergripande i projektform. Barnen vistas i åldershomogena grupper där deras intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet ger riktning i leken och utforskandet.

Arbetslagens och barnens reflektioner och analyser används som underlag för att utveckla och utforma verksamheten för att på bästa sätt gynna barns lärande och utveckling. Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barns utveckling, för dem själva och för vårdnadshavarna.

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under inskolningen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten. De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Resedan på visning.

  • Torsdag 2 februari 8.30-9.00
  • Torsdag 16 mars 8.30-9.00
  • Torsdag 20 april 8.30-9.00
  • Torsdag 11 maj 8.30-9.00
  • Torsdag 8 juni 8.30-9.00

Välkommen att besöka förskolan Resedan på en digital visning!

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad