Barn som leker med stora plockipin

Förskolan Resedan

Torsgränd 17-19

Visa på karta

Sommaren 2024 flyttar Resedan in i nybyggda lokaler i anslutning till Vasa Real på Hälsingegatan. De som står i kö, eller ställer sig i kö, hamnar automatiskt i kö till den nya förskolan och erbjuds plats enligt köreglerna.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Resedan sätter vi fokus på goda relationer och uppmuntrar ständigt till skapande uttryck i alla dess former. Varje vecka gör vi många roliga och spännande saker på Resedan. Dessa saker dokumenteras och sammanställs i vårt veckobrev så att familjen där hemma kan ta del av vad barnen upplevt, lekt och lärt sig.

På förskolan är barnen fördelade på fyra grupper; två 1–2 årsgrupper, en 3–4 årsgrupp och en grupp med de äldsta barnen.

Inne- och utemiljö

Vi fyller våra miljöer med möjligheter att undersöka och lära barnen om sådant som naturvetenskap, teknik och språk. Vår förskola ligger i ett flerfamiljshus med många möjligheter till lek, skapande och utforskande. Vi har en stor, grön gård och nära tillgång till parker och grönskan i Sabbatsbergsområdet.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Våra matsedlar bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under introduktionen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten.

De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Matteus förskolor på Instagram

Övrigt

Sök plats på förskolan

Är det dags att välja förskola för ditt barn?

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad