Barn som tar upp en leksak ur en låda som står i en sandlåda

Förskolan Freja

Frejgatan 61

Visa på karta

Förskolan Freja ligger i ett flerfamiljshus med en stor och grön gård som har många möjligheter till lek, skapande och undersökande. I närheten finns Vanadislunden och Hagaparken som vi ofta besöker tillsammans med barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Freja sätter vi stort fokus på att skapa meningsfulla sammanhang där barnen kan undersöka, leka och lära.

Vi utgår ifrån teorier om att lärandet sker i samspel med andra barn och vuxna, med miljö och material, och vi erbjuder barnen miljöer där de kan utforska sin omvärld på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt.

De erbjuds en verksamhet där vi arbetar ämnesövergripande i projektform. Materialet är tillgängligt och lockande och bjuder in barnen till att utifrån intresse och egna val skapa och undersöka världen på olika sätt. Barnen kan i olika forum uttrycka sina tankar, förhandla och ha inflytande över sin vardag och är på så sätt delaktiga i beslut och i hur vi planerar barnens dag och lärmiljöerna.

Genom dokumentation synliggörs barnens utforskande och lärande vilket vi här på förskolan finner både intressant och roligt.

På förskolan Freja har vi fem barngrupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt.

Inne- och utemiljö

Hos oss får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. I våra pedagogiska miljöer skapar vi mötesplatser med möjlighet till lek, utforskande och lärande inom läroplanens alla områden. På vår gård finns mycket att göra för barn i alla åldrar, den ger många möjligheter till fysiska aktiviteter och lek.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och använder oss mycket av det staden erbjuder inom kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Våra matsedlar bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under introduktionen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten.

De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Matteus förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Freja på visning.

  • Måndag 29 januari 09.30–10.00
  • Måndag 11 mars 09.30–10.00
  • Måndag 15 april 09.30–10.00
  • Måndag 13 maj 09.30–10.00
  • Måndag 3 juni 09.30–10.00

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad