Barn som tar en färgpenna ur en behållare

Förskolan Mimer

Norrtullsgatan 16

Visa på karta

Förskolan Mimer ligger i ett flerfamiljshus med en stor grön gård och många möjligheter till lek, skapande och undersökande. I närheten finns Vanadislunden och Hagaparken som vi ofta går till.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Mimer får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. I våra pedagogiska miljöer skapar vi mötesplatser för lek och lärande.

Miljöerna, både inne och ute, ger möjligheter till att leka och lära inom läroplanens alla områden. Det pedagogiska materialet är tillgängligt och lockande och bjuder in barnen att utifrån intresse och egna val skapa och undersöka världen på olika sätt. Genom pedagogisk dokumentation kan vi utmana vidare i barnens lärprocesser samt synliggöra barnens utforskande och lärande.

På förskolan har vi fem grupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt. Gruppen där de äldsta barnen går är en natur- och kulturgrupp, vilket betyder att en stor del av verksamhet är utanför förskolan i möte med staden, naturen och kulturen.

Inne- och utemiljö

Våra miljöer erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Våra miljöer och materialet inspirerar barnen till att se och reflektera, känna och göra, undersöka och få nya idéer, utmaningar och erfarenheter.

På Mimers gård finns mycket att göra för barn i alla åldrar, den ger många möjlighet till fysiska aktiviteter och lek. Vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Våra matsedlar bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under introduktionen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten.

De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Matteus förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Mimer på visning.

  • Tisdag 23 januari 15.30–16.00
  • Tisdag 12 mars 15.30–16.00
  • Tisdag 16 april 15.30–16.00
  • Tisdag 14 maj 15.30–16.00
  • Tisdag 4 juni 15.30–16.00  

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad