Barn balanserandes på en färgglad upphöjning

Förskolan Midgård

Vanadisvägen 11

Förskolan Midgård ligger i ett vackert fristående hus med egen gård som erbjuder många möjligheter till lek, skapande och undersökande. I närheten finns också flera parker och grönområden som vi ofta besöker tillsammans med barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Midgård får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till lek och lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en hållbar och god värld att leva i.

På Midgård har vi fyra grupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt. Gruppen där de äldre barnen går är en natur- och kulturgrupp, vilket betyder att en stor del av verksamhet är utanför förskolan, i möte med staden, naturen och kulturen.

Följ oss gärna på Instagram:

#matteusforskolor

Inne- och utemiljö

Midgård ligger i en fristående gammal kulturbyggnad med två våningar och egen spännande gård. Miljöerna erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Miljöerna och materialet ska inspirera och kommunicera med barnen så att de kan se, reflektera, känna och undersöka.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Vi bjuder på god, varierad och näringsriktig mat och pedagogerna är förebilder genom att äta samma mat som barnen. Måltiden ses som en pedagogisk situation då vi också kan medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Våra matsedlar bygger på "Mat och måltider på Norrmalms förskolor" och Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Midgård är en av Matteus förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt och värdegrund. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi kring barn, kunskap och lärande.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi skapar hållbara relationer för en hållbar framtid. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till ett lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en hållbar och god värld att leva i.

Utifrån teorier om att lärandet sker i samspel med andra barn och vuxna, med miljö och material erbjuds barnen en pedagogisk miljö där de kan leka och lära på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt. De erbjuds en verksamhet där vi arbetar ämnesövergripande i projektform. Barnen vistas i åldershomogena grupper där deras intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet ger riktning i leken och utforskandet.

Arbetslagens och barnens reflektioner och analyser används som underlag för att utveckla och utforma verksamheten för att på bästa sätt gynna barns lärande och utveckling. Med pedagogiska dokumentation synliggör vi barnens utveckling, för dem själva och för vårdnadshavarna. Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under inskolningen då barnet och föräldern tillsammans är med i verksamheten. De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Midgård på visning.

  • Måndag 30 januari 16.00-16.30
  • Måndag 13 mars 16.00-16.30
  • Måndag 17 april 16.00-16.30
  • Måndag 15 maj 16.00-16.30
  • Måndag 12 juni 16.00-16.30

Välkommen att besöka Förskolan Midgård på en digital visning!

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad