Barn balanserandes på en färgglad upphöjning

Förskolan Midgård

Vanadisvägen 11

Visa på karta

Förskolan Midgård ligger i ett vackert fristående hus med egen gård som erbjuder många möjligheter till lek, skapande och undersökande. I närheten finns också flera parker och grönområden som vi ofta besöker tillsammans med barnen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
67
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Midgård får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till lek och lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en hållbar och god värld att leva i.

På förskolan har vi fyra grupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt. Gruppen där de äldre barnen går är en natur- och kulturgrupp, vilket betyder att en stor del av verksamhet är utanför förskolan, i möte med staden, naturen och kulturen.

Inne- och utemiljö

Förskolan Midgård ligger i en fristående gammal kulturbyggnad med egen spännande gård. Miljöerna erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Miljöerna och materialet ska inspirera och kommunicera med barnen så att de kan se, reflektera, känna och undersöka.

Vi ser vår närmiljö som en del av vår pedagogiska miljö och vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Våra matsedlar bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under introduktionen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten.

De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Matteus förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Midgård på visning.

  • Måndag 29 januari 16.00–16.30
  • Måndag 11 mars 16.00–16.30  
  • Måndag 15 april 16.00–16.30
  • Måndag 13 maj 16.00–16.30
  • Måndag 3 juni 16.00–16.30

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad