Barn som står vid målar färg och doppar en pensel

Förskolan Lunden

Döbelnsgatan 91

Visa på karta

Förskolan Lunden ligger i hjärtat av Norrmalms stadsdelsområde. Vi har tillgång till en gård och har nära till naturområden som Stora Skuggan och Hagaparken. Förskolan har en odlingslott där barnen är med och planterar och skörda.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
88
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %
Webbplats
https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/forskolan-lunden/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan består av fyra avdelningar, Filosoferna och Forskarna med barn mellan 3-5 år samt Upptäckarna och Äventyrarna med barn mellan 1-3 år.

Vi hämtar vår inspiration från den filosofi som vuxit fram i staden Reggio Emilia i Italien. Filosofin bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnen och en övertygelse om att barn är lärande och aktiva redan från födseln. Vi anser att barnen alltid ska bemötas respektfullt och att deras känslor ska tas på allvar.

Hos oss har barnen stort inflytande över sin dag. Det är viktigt att barnen trivs, känner trygghet, och har roligt. Vi utgår från att barn är nyfikna, utforskande, kompetenta och kreativa i sitt kunskapssökande. Barn lär sig på olika sätt, enskilt, tillsammans med andra barn och med vuxna. Lärandet ska vara lustfyllt!

Inne- och utemiljö

Hos oss är barnen i en miljö som är både tillåtande och inspirerande. Både inomhus och utomhus är miljön föränderlig och lätt att anpassa efter barnens intressen och behov. Vad runtomkring barnen som finns att göra ska vara tydligt och vi strävar efter att barnen själva i möjligaste mån kan välja vad de vill använda och leka med.

Förskolan har tillgång till en gård som ger stort utrymme för rörelse och lek.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

På förskolan Lunden har vi en egen kock som tillagar maten på plats. Vårt mål är att minst 50 % av de vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att vi handlar närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en- två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet. Förskolan är KRAV-certifierad.

Mål och vision

Förskolan Lunden är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Johannes förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Johannes förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Lunden på visning!

Våra visningar är klockan 09.00–09.30.

  • Onsdag 31 januari
  • Onsdag 28 februari
  • Onsdag 27 mars
  • Onsdag 24 april
  • Onsdag 29 maj
  • Onsdag 12 juni

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad