Barn sitter vid ett bord och ritar

Förskolan Hälsobrunnen

Eastmansvägen 29

Förskolan Hälsobrunnen ligger i Sabbatsbergsområdet på bottenplanet i det fina Klockhuset. Förskolan har en spännande och utmanande gård i en trevlig och barnvänlig miljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Hälsobrunnen har plats för 40 barn fördelade på tre hemvister. Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Här uppmanas barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, verksamhet, kamrater och pedagoger. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov.

Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där barnens intressen, kunskaper och erfarenheter är utgångspunkten.

Inne- och utemiljö

Den är viktigt att miljön inne såväl som ute inspirerar barnen till att leka och lära. Miljön på förskolan är inbjudande, utmanande och föränderlig utifrån de behov och intressen som finns och uppstår bland barnen.

Förskolan har en spännande och utmanande gård i en trevlig och barnvänlig miljö där barnen kan leka och lära tillsammans med varandra och med oss pedagoger.

Kost och måltider

Vi beställer våra livsmedel från de leverantörer som staden har avtal med och vårt mål är att minst 50 % av de vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Maten på Hälsobrunnen får vi genom catering från ett tillagningskök på en annan förskola i närheten.

Mål och vision

Förskolan Hälsobrunnen är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Varmt välkomna till oss på Johannes förskolor

Mer om oss

Johannes förskolor finns på

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Hälsobrunnen på visning!

  • Tisdag 10 januari 8.30-9.00
  • Tisdag 7 februari 8.30-9.00
  • Tisdag 7 mars 8.30-9.00
  • Tisdag 4 april 8.30-9.00
  • Tisdag 2 maj 8.30-9.00
  • Tisdag 13 juni 8.30-9.00

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Välkommen att besöka förskolan Hälsobrunnen på en digital visning

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad