Barn sitter och tittar i en uppslagen bok

Förskolan Brunnen

Surbrunnsgatan 27

Visa på karta

Förskolan Brunnen är en plats för utveckling, lärande och rolig gemenskap. Förskolan ligger har en fin, grönskande och trygg gård. Barnen ges möjlighet att bestämma vad som växer i rabatterna och vilka aktiviteter som pågåFakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola består av två avdelningar, Källan och Bäcken. Källan är avdelningen för de lite yngre barnen 1-3 år där det går cirka 25 barn. Avdelningen är uppdelad i två ”hemvister” Månen och Solen. I var och en hemvist finns en egen hall och vilorum. När vi arbetar och leker i projekt så gör vi det i åldersindelade grupper för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens lärande.

Bäcken är avdelningen för de lite äldre barnen, här går de från att de är cirka 3 år. Även på Bäcken arbetar vi med våra projekt i åldersindelade grupper.

Tillsammans med barnen undersöker, prövar och samtalar vi för att upptäcka olika former av idéer och tankar. Vad barnen finner intressant, roligt och spännande tar vi tillvara på och fortsätter arbeta med så länge det är utvecklande och känns angeläget för barnen.

På förskolan Brunnen ser vi det som viktigt att lära barnen bygga hållbara sociala relationer. Därför ser vi det som viktigt att öva på att lösa saker tillsammans, be varandra om hjälp, se varandras kompetenser, säga ifrån när man blir ledsen, trösta och lyssna.

Inne- och utemiljö

Hos oss är det viktigt att barnen möter roliga och inspirerande miljöer, både inne och ute. Vi har märkt att det gör sig bäst när leksaker och lär material är lättillgängligt för barnen. På så sätt uppmuntras de till att vara självständiga och själva välja vad de vill arbeta och leka med. Vår gård erbjuder utmaningar för barn i alla åldrar och ger möjlighet till aktiviteter och lek både i större och mindre grupper.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

På förskolan Brunnen har vi en egen kock som tillagar maten på plats. Vårt mål är att minst 50 % av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att vi handlar närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en- två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet. Förskolan är KRAV-certifierad.

Mål och vision

Förskolan Brunnen är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Johannes förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Johannes förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Brunnen på visning.

Våra visningar är klockan 09.00–09.30.

  • Måndag 15 januari
  • Fredag 9 februari
  • Måndag 4 mars
  • Fredag 12 april
  • Måndag 6 maj
  • Fredag 31 maj
  • Måndag 17 juni

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad