Barn lägger löv på en upplyst platta

Förskolan Trädet

Birger Jarlsgatan 91

Visa på karta

Förskolan Trädet ligger mitt i stan. Nära till tunnelbanestationerna Tekniska Högskolan, Odenplan och Rådmansgatan. Vi arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
92
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Trädet finns det plats för cirka 95 barn uppdelade på tre hemvister, Eken, Björken och Linden. Vi arbetar utforskande i projekt där barnens intressen, kunskaper och erfarenheter är utgångspunkten. På så sätt synliggörs varje barn och ges möjlighet att utvecklas och utmanas. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

På vår förskola arbetar vi kontinuerligt med hållbar utveckling. Inom ramen för vårt hållbarhetsperspektiv ingår förutom miljöaspekter en social aspekt som omfattar demokratifrågor och en strävan efter att vi tillsammans ska värna om varandra.

Inne- och utemiljö

Miljön på förskolan är inbjudande, utmanande och föränderlig utifrån de behov och intressen som finns och uppstår bland barnen. Förskolan har ett gemensamt torg som erbjuder spännande möten, en egen gård och närhet till både skog och parker.

Miljön inomhus såväl som utomhus är uppbyggd med utforskande lärstationer där barnen kan få utmaningar och uppdrag och samarbeta med olika material, gärna över åldrarna.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

På förskolan Trädet har vi en egen kock som tillagar maten på plats. Vårt mål är att minst 50 % av de vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att vi handlar närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en- två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet. Förskolan är KRAV-certifierad.

Mål och vision

Förskolan Trädet är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Johannes förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Johannes förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Trädet på visning!

Våra visningar är klockan 12.00–12.30.

  • Fredag 26 januari
  • Fredag 23 februari
  • Fredag 22 mars
  • Fredag 26 april
  • Fredag 24 maj
  • Fredag 14 juni

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad