Barn står vid ett bord med målarfärg på armarna och på två glas som står på bordet

Förskolan Stjärnhuset

Rådmansgatan 76

Visa på karta

Förskolan Stjärnhuset ligger i Stockholms hjärta nära flera av stadens finaste parker. Vi strävar efter att ha en verksamhet som skapar nyfikenhet, lockar till kreativitet och inbjuder till delaktighet för både barn och vuxna.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utforskande i projektform där barnens intressen, behov och erfarenheter är utgångspunkt och drivkraft. Vi skriver veckobrev med bilder och text om vilka spännande sammanhang och roliga aktiviteter barnen är med om i verksamheten.

På förskolan går det 36 barn indelade i två grupper, Svanen 1-3 år och Örnen 3-6 år.

Inne- och utemiljö

Förskolan Stjärnhuset befinner sig i ljusa, trevliga och rymliga lokaler. Hur det ser ut, både inomhus och utomhus, är något vi ofta tänker och reflekterar kring. En trevlig och inspirerande miljö gör att barnen kan leka och lära på bästa sätt!

Vi har en gård att nyttja där barnen kan leka och lära tillsammans med varandra och med oss pedagoger.

Kost och måltider

På förskolan finns ett eget kök där maten lagas.

Redan från tidig ålder är det viktigt att främja bra matvanor och förmedla en positiv attityd till mat och måltider. Detta skapar vi genom goda och näringsrika måltider.

Utgångspunkten är att all mat som serveras på förskolan ska var god, vällagad och näringsriktig. I möjligaste mån tillagas maten från grunden.

Vi har en varierad matsedel och använder oss i stor utsträckning av ekologiska och närodlade produkter.

Mål och vision

Förskolan Stjärnhuset är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Johannes förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Johannes förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Stjärnhuset på visning!

Våra visningar är klockan 09.00–09.30.

  • Tisdag 9 januari
  • Tisdag 6 februari
  • Tisdag 5 mars
  • Tisdag 9 april
  • Tisdag 7 maj
  • Tisdag 4 juni

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad