Barn sitter med en pensel i handen och målar

Förskolan Brunnsmästaren

Eastmansvägen 8

Förskolan Brunnsmästaren ligger alldeles intill Vasaparken i centrala Stockholm och har en egen liten men spännande gård som vetter mot parken. Vi arbetar utforskande i projekt där barnens intressen, kunskaper och erfarenheter är utgångspunkten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
4,89
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Brunnsmästaren finns det plats för cirka 75 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på två hemvister, Lyckobrunnen och Önskebrunnen.

På förskolan hämtar vi inspiration i den filosofi som vuxit fram i staden Reggio Emilia i Italien. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss ofta i mindre grupper för att fördjupa relationer genom lek och utforskande aktiviteter. Vi ser möjligheterna hos varje barn som vi menar ha en inneboende lust och nyfikenhet att lära.

Kvalitetsarbetet har barnen i fokus och vårt reflekterande arbetssätt ger dem en utforskande, meningsfull och stimulerande förskolemiljö. Samverkan med familjerna är också en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Inne- och utemiljö

Vi har våra fina lokaler i bottenplanet av ett bostadshus. Den är viktigt att miljön inne såväl som ute inspirerar barnen till att leka och lära. Miljön på förskolan är inbjudande, utmanande och föränderlig utifrån de behov och intressen som finns och uppstår bland barnen. Vi har också en egen gård där barnen kan leka och lära tillsammans med varandra och med oss pedagoger.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

På förskolan Brunnsmästaren har vi en egen kock som tillagar maten på plats. Vårt mål är att minst 50 % av de vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att vi handlar närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en- två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet. Förskolan är KRAV-certifierad.

Mål och vision

Förskolan Brunnsmästaren är en av Johannes förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande med barnen och inspireras av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi inbjuder till föräldramöten en gång/termin och utvecklingssamtal två gånger/år. Varje förälder får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Mer om oss

Johannes förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Johannes förskolor på Instagram

Övrigt

Visning av förskolan

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Brunnsmästaren på visning!

Våra visningar är klockan 12.00–12.30.

  • Tisdag 3 september
  • Tisdag 1 oktober
  • Tisdag 5 november
  • Tisdag 3 december

Du anmäler dig genom att skicka oss ett mejl. Antalet platser på visningarna är begränsat så din anmälan är viktig. Vi tar inte emot drop-in besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad