Förskolans uppsamlingsgård med sandlåda och lekredskap på en solig innergård med stor gräsmatta utanför.

Sandön

Älgpassgatan 8

Sandön ligger vid Klockparken, ett stenkast från Nationalstadsparken. Förskolan har luftiga rum med stora fönster. Måltiderna tillagas av egen kock. Den moderna arkitekturen ger barnen möjlighet att utforska material utifrån ålder och intresse.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom området Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel så färgar det av sig på vår förskola. Här på Sandön har vi en pedagogisk inriktning för hållbar utveckling. Den vägleder oss krig exempelvis miljösmarta beslut i vår vardag. Det finns flera sätt att ur ett barnperspektiv implementera miljö och hållbarhetsarbete.

Några exempel:

 • Utomhuspedagogik, där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla naturvetenskapliga processer och fenomen.
 • Hållbart lärande, där barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Demokratiska arbetsformer, där barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Vi är mycket glada över att ha en egen brännugn för lera och ett stort ekosystem på flaska samt en specialdesignad bänk för skapande och utforskande. Vi har även förstoringsglas och mikroskåp som barnen kan använda då de till exempel utforskar det man hittat i skogen. I den dagliga förskoleverksamheten erbjuder vi också barnen de estetiska lärprocesserna: sång, musik, dans, bild och form.

Inne- och utemiljö

Vi har fyra avdelningar: Blå, Röd, Gul och Grön som arbetar åldersindelat. Rummen är uppdelade i mindre lärstationer, exempelvis lek och drama, bygg och konstruktion, ateljé och så vidare. Förskolan Sandön ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark och en 4H-gård. Barnen har tillgång till en fantastisk utemiljö med exempelvis skogsstigar, ängar, fruktträd, sjöar, skog. Vi har även nära till lekparker, Hjorthagens bibliotek och många kulturella alternativ som staden bjuder på.

Kost och måltider

Vårt kök har en central roll i förskolans verksamhet. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Köket och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv som en mötesplats för hållbart lärande. Dessutom håller vår kock oss a jour med matsedeln på Instagram där man kan se barnens måltider i bild!

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar förskolornas verksamheter:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • i använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskoleenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.
 • Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.
 • Vi är Grön Flagg-certifierade av Håll Sverige Rent, vilket innebär att vi aktivt och långsiktigt arbetar kring hållbar utveckling. Barn och personal jobbar för att hitta metoder och aktiviteter där vi tillsammans lär mer om ett positivt förändringsarbete i vår vardagliga miljö.

Mer om oss

Vårt uppdrag är att inom givna ramar erbjuda och driva förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. I vårt uppdrag ingår att följa de nationella styrdokumentationerna i form av Skollagen, Läroplan för Förskolan–18, Stockholms stads förskoleprogram samt kommunalt uppsatta mål.

 • Förskolans ramöppettider är 06.30–18.30.
 • Förskolan har stängt för fyra planeringsdagar per år.
 • Vi jobbar efter modellen föräldraaktiv inskolning 3–5 dagar.

Övrigt

Vi arbetar systematiskt med Skolverkets Läroplan för förskolan-18 och använder barnens funderingar som utgångspunkt i exempelvis skapandeprojekt och teman. Ett tema på förskolan kan vara att tillsammans med barnen fördjupa sig i insekternas liv, att lära mer om olika träd, att utforska lerans egenskaper eller att tillsammans med barnen lära om enkel matematik i vardagen, där barnen får möjlighet att sortera och gruppera det vi hittar i skogen.

Visning av förskolan

Kontakta visningsansvarig Maria Wikström, maria.wikstrom.ramstedt@edu.stockholm.se, för anmälan till något av höstens visningstillfällen (föranmälan krävs!):

 • 30/9, 08.00
 • 25/11, 08.00

Hitta hit

Uppdaterad