Förskolan Sandön

Älgpassgatan 8

Visa på karta

På förskolan Sandön står lek, relationer och utforskande i centrum. Den mindre gården kompletteras av närhet till naturen, där intresset för växter och djur får frodas.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans uppdrag utgår från skollagen och förskolans läroplan, Lpfö18.

I våra kommunala förskolor delar vi en grundsyn på barnens rätt till en god, meningsfull och likvärdig utbildning. Vi utgår också från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förmedlar handlingskraft och en positiv framtidstro till barnen.

I våra kommunala förskolor har vi därför ett särskilt engagemang i hälsa, demokrati, tillgängliga lärmiljöer och lekfullt lärande.

Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel och i förskolorna här har vi även speciellt fokus på hållbar utveckling med inriktning mot ekologisk helhet.

Inne- och utemiljö

I våra kommunala förskolor utformas lärmiljöerna för att stötta varje barns utveckling och lärande. Miljöer och material inspirerar barnen till lekfullt utforskande och samspel.

Kost och måltider

I våra kommunala förskolor präglas utbildningen av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Goda relationer, fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider samt en hälsosam livsstil är dagliga inslag i utbildningen.

Förskolan Sandön har egen kock som lagar mat från grunden med hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Våra kommunala förskolor ska vara meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande. Barn växer in i världen genom att imitera, undersöka och leka. Att pröva och hitta samband mellan sig själv och sin omvärld skapar mening i barnens tillvaro. 

Meningsskapandet främjar i sin tur lärandet och barnens helhetsutveckling. Som stöd i sitt lärande och utforskande av omvärlden har barnen närvarande, lyhörda och erfarna pedagoger med kunskaper om deras behov.

Tillsammans har vi barnens bästa i fokus och arbetar för att de ska känna sig trygga och trivas. För att främja det livslånga lärandet är barnens välmående viktigt. Barn mår bra när de upplever gemenskap och får tilltro till sina förmågor och kunskaper. Vi inkluderar därför alla barn genom att stötta dem utifrån deras behov och förutsättningar.

Leken är ett av barnens språk och uttryckssätt och är grunden för deras utveckling, lärande och välbefinnande. Genom leken får barnen uppleva glädje och känslan att vara kompetent. Samtidigt är leken en vilostund bortom krav och prestation. Därför värdesätter vi glädjen och leken lite extra – det ska vara roligt att gå i förskolan!

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver stöd för sin utveckling – en del behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. I våra kommunala förskolor ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn. Därför är de genomtänkta och anpassade för att stötta varje barns utveckling och lärande.

Mer om oss

Vi fördjupar arbetet med ekologi och hållbarhetsfrågor i våra förskolor. Hos oss bedrivs en utforskande undervisning i mikroprojekt. I dessa ingår direkta naturmöten och kreativa infall där hållbara vanor skapas och utvecklas.

Inom Norra Djurgårdsstadens förskolor finns också:

Övrigt

Visningstider våren 2024

  • Fredag 26 januari 08:00
  • Fredag 23 februari 08:00
  • Fredag 22 mars 08:00
  • Fredag 26 april 08:00
  • Fredag 24 maj 08:00 

Föranmälan krävs via e-post till visningsansvarig.

Hitta hit

Uppdaterad