Vi finns i Bobergsskolans lokaler sedan augusti 2019,. Fytt till ordinarie lokaler (Hus 11) planeras till årsskiftet 2020/2021

Förskolan Anna

Småviltsgatan 6

Visa på karta

Förskolan Anna består av två avdelningar. Förskolan finns i Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden sedan augusti 2019. Enligt byggplanering kommer förskolan inrymmas i Hus 11, som ligger bredvid idrottshallen från och med årsskiftet 2020/2021

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom området Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel så färgar det av sig på vår förskola. Här på förskolan Anna har vi en pedagogisk inriktning för hållbar utveckling. Den vägleder oss krig exempelvis miljösmarta beslut i vår vardag. Det finns flera sätt att ur ett barnperspektiv implementera miljö och hållbarhetsarbete. Här är några exempel:

 • Utomhuspedagogik, där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla naturvetenskapliga processer och fenomen.
 • Hållbart lärande, där barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Demokratiska arbetsformer, där barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av två avdelningar, Nyponet och Hallonet. Rummen är uppdelade i mindre lärstationer. Exempelvis lek och drama, bygg och konstruktion, ateljé och så vidare. Förskolan Anna ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark och en 4-H gård där barnen har möjlighet att bekanta sig med hästar, kor, getter, får, grisar, höns, kaniner och även enklare växtodlingar.

Kost och måltider

Förskolan Annas lunch tillagas i köket på Bobergsskolan. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Måltiden och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv - det ska inte bara vara gott utan också en mötesplats för hållbart lärande.

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar förskolornas verksamheter:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • Vi använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskolenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.
 • Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.

Särskilt stöd och behov

För barnen i Östermalms förskoleverksamhet som behöver särskilt stöd, finns särskilda resurser (verksamhetsstöd). Medlen finns på stadsdelsförvaltningen och administreras centralt. Behovet av stöd är varierande. Begreppet behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden.

Mer om oss

 • Förskolans ramöppettider är klockan 06.30–18.30.
 • Förskolan har stängt för fyra planeringsdagar per år.
 • Vi jobbar efter modellen föräldraaktiv inskolning 3–5 dagar.
 • Här är några av de föräldraaktiviteter som vi erbjuder: föräldramöten, Luciafirande, sommarfest, utvecklingssamtal, förskoleråd, drop-in fika och så vidare.

Övrigt

Välkommen på visning:Vi kommer i gemensam grupp informera om vår verksamhet och titta på våra lokaler. Ni får också möjlighet att ställa frågor. Se till att komma i tid till klockan 9.00.

Anmälan till Christina Kroon Vedin (kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).

OBS!

På grund av rådande omständigheter kommer vi endast ha visningar för familjer som redan fått en plats på någon av våra förskolor. Visningarna kommer att ske utomhus. Ni får möjlighet till ett första möte där visningsansvarig berättar om verksamheten och ni får möjlighet att ställa frågor. Vi återkommer hur det blir med våra visningar. Information kommer att finnas här på hemsidan.

Hitta hit

Uppdaterad