Barn leker med pinnar.

Ängsklockan

Hårdvallsgatan 19

Förskolan Ängsklockan ligger i ett nybyggt hus i Norra Djurgårdsstaden. Arkitekturen är modern och består av luftiga rum. Närområdet har flera parker och gångavstånd till djur och natur i Stora Skuggans friluftsområde.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom området Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel så färgar det av sig på vår förskola. Här på Förskolan Ängsklockan har vi en pedagogisk inriktning för hållbar utveckling. Den vägleder oss krig exempelvis miljösmarta beslut i vår vardag. Det finns flera sätt att ur ett barnperspektiv implementera miljö och hållbarhetsarbete.

Här är några exempel:

 • Utomhuspedagogik, där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla naturvetenskapliga processer och fenomen.
 • Hållbart lärande, där barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Demokratiska arbetsformer, där barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av fyra åldersindelade avdelningar: Björnarna, Lodjuren 1 och 2 och Örnarna. Rummen inne på avdelningarna är uppdelade i mindre lärstationer. Exempelvis lek och drama, bygg och konstruktion, ateljé, och så vidare. Förskolan Ängsklockan ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark. Alldeles nära ligger dessutom en 4-H gård där barnen har möjlighet att bekanta sig med hästar, kor, getter, får, grisar, höns, kaniner och även enklare växtodlingar.

Kost och måltider

Förskolan Ängsklockans lunch tillagas av vår kock på förskolan Fjällklockan. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Måltiden och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv - det ska inte bara vara gott utan också en mötesplats för hållbart lärande.

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar förskolornas verksamheter:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • Vi använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskolenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.
 • Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.

Mer om oss

 • Förskolans ramöppettider är klockan 06.30–18.30.
 • Förskolan har stängt för fyra planeringsdagar per år.
 • Vi jobbar efter modellen föräldraaktiv inskolning 3–5 dagar.
 • Här är några av de föräldraaktiviteter som vi erbjuder: föräldramöten, sommarfest, utvecklingssamtal, förskoleråd, drop-in fika, och så vidare.

Övrigt

Visning av förskolan

Kontakta visningsansvarig Irene Johansson, irene.johansson@edu.stockholm.se, för anmälan till något av höstens visningstillfällen (föranmälan krävs!):

 • 13/9, 08.15
 • 15/11, 08.15

OBS! Mötesplatsen är på innergården.

Verksamhetsfrågor

Visningsansvarig arbetar i barngrupp och svarar på verksamhetsfrågor på visningar.

Köfrågor

Kontaktcenter 08-508 00 508, kontaktcenter@stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad