Flerfamiljshus med lekredskap på en arkitektritad innergård. Gul villa med lummig trädgård.

Rödeken-Villa Ekbacken

Högviltsgatan 16, Norra Fiskartorpsvägen 4

Förskolan Rödeken-Villa Ekbacken erbjuder barnen två byggnader att växa och utvecklas i. Rödeken är utformad för de yngre barnen och Villa Ekbacken för de äldre. Gemensamt är det lekfulla lärandet, den hållbara utvecklingen och närheten till naturen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Östermalms kommunala förskolor är goda relationer, fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider samt en hälsosam livsstil dagliga inslag i utbildningen. Vi utgår från ett hållbart utvecklingsperspektiv och förmedlar handlingskraft och en positiv framtidstro till barnen. Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel, vilket även märks i våra förskolor. Vi har en särskild inriktning mot hållbar utveckling, med fokus på natur och naturvetenskap.

På förskolan Rödeken-Villa Ekbacken ger vi särskilt stort utrymme för skapande verksamhet. Vi har vår hållbara framtid som utgångspunkt för olika lärande projekt där naturen, återbruket och lekfullheten står i centrum.

Förskolan Rödeken-Villa Ekbacken är inrymd i två olika byggnader som ligger nära varandra och är anpassade utifrån barnens ålder. De yngre barnen börjar på Rödeken och flyttar sedan över till Villa Ekbacken.

Inne- och utemiljö

I Östermalms kommunala förskolor utformas lärmiljöerna för att stötta varje barns utveckling och lärande. Miljöer och material inspirerar barnen till lekfullt utforskande och samspel.

Rödeken är belägen i markplan i ett flerfamiljshus. Lokalerna är moderna, rymliga och ljusa. Förskolan har en utsläppsgård, vilket innebär att närliggande grönområden används dagligen. Villa Ekbacken är inrymd i en trävilla med stora rum och högt i tak. Förskolan har en egen grönskande gård i olika nivåer.

Kost och måltider

I Östermalms kommunala förskolor präglas utbildningen av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. I Norra Djurgårdsstadens förskolor är måltiden och den pedagogiska verksamheten sammanflätad ur ett barnperspektiv – den ska inte bara vara god, utan också vara en mötesplats för hållbart lärande. På RödekenVilla Ekbacken lagas maten i de egna köken, och vi har en hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Östermalms kommunala förskolor delar en grundsyn på barnens rätt till en god, meningsfull och likvärdig utbildning. Vi arbetar för att våra förskolor ska vara meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. I Östermalms kommunala förskolor ska lärmiljöerna vara tillgängliga för alla barn. Därför är de genomtänkta och anpassade för att stötta varje barns utveckling och lärande.

Mer om oss

Alla barn i Östermalms kommunala förskolor omfattas av en lokal strategi för att öka deras fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. Rödeken-Villa Ekbacken ligger nära grönområden och allmänna kommunikationsmedel.

Övrigt

Visning av förskolan

Rödeken:

Kontakta visningsansvarig Jenny Bevner, jenny.bevner@edu.stockholm.se för anmälan till något av vårens visningstillfällen (föranmälan krävs!)

 • 20/1, 08.00
 • 17/3, 08.00
 • 19/5, 08.00

Villa Ekbacken:

Kontakta visningsansvarig Sofia Johannesson, sofia.johannesson@edu.stockholm.se för anmälan till något av vårens visningstillfällen (föranmälan krävs!)

 • 20/1, 09.15
 • 17/3, 09.15
 • 19/5, 09.15

Hitta hit

Uppdaterad