Förskola, tecknad illustration

Skatan

Armfeltsgatan 6–12

Visa på karta

På Förskolan Skatan finns två grupper. Fjädern för barn ca 1–3 år och Vingen för barn ca 3–6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
38 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Den röda tråden för Förskolan Skatan är den pedagogiska miljö, som inspirerar till utforskande, lärande och lek inom de olika ämnesområdena. Vi arbetar även med barnen i projektform där vi utgår från deras erfarenheter och intressen. Barnen ges stort utrymma att få pröva och pröva igen för att kunna utvecklas i sin egen takt. Vi vill att barnen skall minnas sin förskoletid som spännande, rolig och med varma, engagerade pedagoger.

Inne- och utemiljö

Skatan har tre avdelningar. Vi har mindre rum för skapande och större samlingsrum för rörelse, dans och teater. Rummen formas i dialog med barnen och efter deras behov. Förskolans lekmaterial följer en pedagogisk planering och plockas fram därefter.

Vi har två gårdar och ett gräsområde, vilket ger oss möjligheten att dela upp barnen i mindre grupper. Uteplatserna är försedda med material för motorik-övningar, vattenlek och odlingspallar. Den stora gården har även klätterställning och lekbodar.

Kost och måltider

På förskolan strävar vi ständigt efter utveckling och förnyelse samtidigt som vi värnar för kontinuitet och stabilitet i menyn. Vår matsedel består av näringsriktig tilltalande mat för barn. Vi ser även till att minimera användandet av allergener i matlagningen. Vi har dialog kring hur vi ska öka andelen vegetabilier och ekologiska och kravmärkta livsmedel. Förskolan är även miljösmart.

Mål och vision

Barn, föräldrar och personal känner sig trygga och respekterade i förskolan. Vi har ett klimat som präglas av värme, professionalitet och framtidstro

Mer om oss

Skatan är en av åtta förskolor i Stadions förskoleenhet. Vår verksamhet strävar efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Stadions Förskolor samarbetar under jul och sommartider när det gäller lokaler och öppettider.

Varje förskola har Arbetsplatsträff (APT) 1 gång i månaden, då vi stänger klockan 15.45. Vi har också planeringsdagar fyra dagar varje år. Dessa dagar är förskolorna stängda.

Hitta hit

Uppdaterad