Grafisk illustration på förskola

Tingeling

Starrängsringen 53

Visa på karta

Vi ser Hedvig Eleonora förskolor som en enhet - med flera adresser. Vår verksamhet finns på Styrmansgatan 14B, Styrmansgatan 26, Storgatan 23, Skeppargatan 34, Armfeltsgatan 8 och på Starrängsringen 1,53 och 57.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Traditionell förskolepedagogik.

Inne- och utemiljö

Vi strävar efter miljöer som är inspirerande, utmanande och föränderliga. Barnen ska få möta material och aktiviteter som lockar till kreativitet tillsammans med andra. En annan målsättning vi har är att barnen ska känna att de äger sin miljö.

Gården är liten men erbjuder möjligheter till lek och samspel mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Vi har närhet till skogsområden och parker som vi besöker flera gånger i veckan.

Kost och måltider

Vi erbjuder näringsriktiga måltider i en miljö där barn och vuxna äter tillsammans, under måltiderna förmedlar personalen en positiv attityd till mat.

Barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. I våra kök lagar vi mycket av maten från grunden och det är kort tid mellan tillagning och servering för att bevara näringsvärde och smak.

Varje dag serveras frukt, lunch och mellanmål.

Vi använder oss till stor del av ekologiska och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Vår enhet genomsyras av ett demokratiskt och solidariskt förhållningssätt, där barnen får vara med och bestämma utifrån sin ålder och aktivitet.

Genom att barnen får vara med och fatta beslut tillsammans med andra barn utvecklar de förmågan att kompromissa och respektera varandra. Barn som möts av vuxna som respekterar dem, barn som får uppleva att deras åsikter och tankar betyder något, utvecklar demokratiska värderingar. Vår miljö är tillåtande så att barnen lär sig att ta ansvar både för sig själva och i grupp. Genom det ökar barnens självförtroende och trygghet på förskolan vilket vi vill ska leda till ett forskande och kritiskt tänkande. Vi ser barnets eget utforskande som förutsättningar för deras lärande. Pedagogerna utmanar barnens teorier och hypoteser med hjälp av nya frågor och nytt material. Vi arbetar med jämställdheten i fokus där alla ska känna samhörighet och att vi tar ansvar för oss själva, andra människor, vår arbetsplats och att flickor och pojkar behandlas på samma sätt. Barnen får lära sig att alla har lika värde, vilket ökar deras empati och respekt för andra människor, samt ett förhållningssätt till vår miljö vilket vi vill ska leda till ett ekologiskt tänkande. Vi anser att glädje och öppenhet är en viktig ingrediens på vår enhet där både barn och pedagoger stimuleras till att bli kreativa individer. Pedagogens roll är att få syn på barnens lust till upptäckande och utgå från den.

Mer om oss

Tingeling är en av åtta förskolor i Hedvig Eleonora förskoleenhet.

Vår verksamhet strävar efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Hedvig Eleonora Förskolor samarbetar under jul och sommartider när det gäller lokaler och öppettider.

Välkommen på öppna visningar:

14 oktober kl 16:00

11 november kl 16:00

Ingen föranmälan behövs.

Hitta hit

Uppdaterad