Förskolans gård med stor sandlåda och lekställningar.

Skeppargatan 34

Skeppargatan 34

Visa på karta

Vi ser Hedvig Eleonora förskolor som en enhet - med flera adresser. Vår verksamhet finns på Styrmansgatan 14B, Styrmansgatan 26, Storgatan 23 och Skeppargatan 34. Genom samverkan ser vi till helheten istället för delarna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
62
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
41 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Traditionell förskolepedagogik.

Inne- och utemiljö

Vi använder våra lokaler och gårdar till alla avdelningar på enheten. Vi har förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. För närvarande har vi 17 avdelningar/grupper.

Kost och måltider

Vi erbjuder näringsriktiga måltider i en miljö där barn och vuxna äter tillsammans, under måltiderna förmedlar personalen en positiv attityd till mat.

Barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. I våra kök lagar vi mycket av maten från grunden och det är kort tid mellan tillagning och servering för att bevara näringsvärde och smak.

Varje dag serveras frukt, lunch och mellanmål.

Vi använder oss till stor del av ekologiska och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Vår enhet genomsyras av ett demokratiskt och solidariskt förhållningssätt, där barnen får vara med och bestämma utifrån sin ålder och aktivitet.

Genom att barnen får vara med och fatta beslut tillsammans med andra barn utvecklar de förmågan att kompromissa och respektera varandra. Barn som möts av vuxna som respekterar dem, barn som får uppleva att deras åsikter och tankar betyder något, utvecklar demokratiska värderingar. Vår miljö är tillåtande så att barnen lär sig att ta ansvar både för sig själva och i grupp. Genom det ökar barnens självförtroende och trygghet på förskolan vilket vi vill ska leda till ett forskande och kritiskt tänkande. Vi ser barnets eget utforskande som förutsättningar för deras lärande. Pedagogerna utmanar barnens teorier och hypoteser med hjälp av nya frågor och nytt material. Vi arbetar med jämställdheten i fokus där alla ska känna samhörighet och att vi tar ansvar för oss själva, andra människor, vår arbetsplats och att flickor och pojkar behandlas på samma sätt. Barnen får lära sig att alla har lika värde, vilket ökar deras empati och respekt för andra människor, samt ett förhållningssätt till vår miljö vilket vi vill ska leda till ett ekologiskt tänkande. Vi anser att glädje och öppenhet är en viktig ingrediens på vår enhet där både barn och pedagoger stimuleras till att bli kreativa individer. Pedagogens roll är att få syn på barnens lust till upptäckande och utgå från den.

Mer om oss

Välkommen på öppna visningar:

  • 20 mars 10.15
  • 24 april kl 10.15
  • 22 maj 10.15
  • 12 juni 10.15

Ingen föranmälan behövs.

Hitta hit