Förskolan Oceanens vita fasad med stora fönster, svängd stenlagd gång och rabatt.

Oceanen

Erik Dahlbergsgatan 59–63

På Förskolan Oceanen finns tre grupper. Korallen och Krabban för barn cirka 1–3 år, Bläckfisken för barn cirka 4–6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Oceanen arbetar vi efter en traditionell förskolepedagogik där vi pedagoger är lyhörda för barnets intressen, förutsättningar och behov. Vi uppmuntrar till utforskande genom att vara delaktiga och engagerade i det som barnen håller på med samt genom att uppmärksamma dem på nya fenomen. Som medforskande pedagoger innebär det att vi aktivt deltar i barnets utforskande kring exempelvis djur, naturvetenskapliga fenomen, matematik, språk, teknik, lek och samspel. Här kan vi utmana barnet och tillsammans samtala, reflektera och sätta ord på det vi upplever tillsammans.

Vi arbetar på ett utforskande arbetssätt där lärprocessen står i fokus. Vi strävar efter att erbjuda en flexibel och dynamisk pedagogisk miljö som skapar förutsättningar för utforskande och lustfyllt lärande, i vilken det finns utrymme för och tid för barnens egna aktiviteter och idéer. Genom kontinuerlig reflektion inom arbetslaget så väl som tillsammans med barnen iscensätter vi verksamheten utifrån barnets intressen, behov och förutsättningar.

Inne- och utemiljö

Varje avdelning erbjuder miljöer för skapande, bygg och konstruktion, vattenlek och rollek. Här får barnen tillgång till ett variationsrikt och tillgängligt material som inspirerar till kommunikation, skapande och lek. Vi rör oss gärna i vår närmiljö där vi har nära till platser så som Gärdesbacken och Lill-Jansskogen såväl som närhet till bibliotek och stadens utbud av museum och kultur för barn.

Kost och måltider

På förskolan strävar vi ständigt efter utveckling och förnyelse samtidigt som vi värnar för kontinuitet och stabilitet i menyn. Vår matsedel består av näringsriktig tilltalande mat för barn. Vi ser även till att minimera användandet av allergener i matlagningen. Vi har dialog kring hur vi ska öka andelen vegetabilier och ekologiska och kravmärkta livsmedel. Förskolan är även miljösmart.

Mål och vision

Barn, föräldrar och personal känner sig trygga och respekterade i förskolan. Vi har ett klimat som präglas av värme, professionalitet och framtidstro.

Mer om oss

I vår verksamhet strävar vi efter att kombinera den lilla förskolans fördelar i form av trygga relationer med den stora enhetens potential vad gäller utveckling och samarbete.

Övrigt

Visning av förskolan

Kontakta visningsansvarig för anmälan till något av vårens visningstillfällen (föranmälan krävs!).

Klockan 09.15:

  • 18/8
  • 1/9
  • 6/10
  • 3/11
  • 1/12

Hitta hit

Uppdaterad