Förskola tecknad illustration

Greven

Riddargatan 1

Visa på karta

Vår förskola ligger på Riddargatan 1 vid Stureplan. Våra lokaler är stora och ljusa och vi har trevlig grön gård, som vi har tillgång till. Eftersom förskolan Greven ligger centralt så har vi nära till kommunikation, kultur och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
87
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
46 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar utifrån en helhetssyn på omsorg, lek och lärande i enlighet med läroplanens intentioner. Vi erbjuder en verksamhet där varje enskild individ utvecklas utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i relation till det kollektiva lärandet.

Genom ett projektinriktat arbetssätt ges barnen förutsättningar att leka, skapa, utforska, prova sina idéer, reflektera, arbeta inne och ute och i olika konstellationer utifrån ett givet tema vilket genomsyrar hela verksamheten och dess aktiviteter. Det projektinriktade arbetssättet präglar innehållet i den dagliga verksamheten där barnens tankar, idéer och glädje lyfts fram för att inspirera arbetets fortsatta utveckling.

Vi strävar efter att anpassa miljön till barnen på så vis att materialet är synligt och tillgängligt och fritt kan användas på många olika, kreativa sätt. Vi vill ge barnen fler möjligheter för skapande istället för att bara låta dem fokusera på färdiga leksaker. Utifrån vårt tänkande kring hållbar utveckling använder vi oss av mycket återvinningsmaterial, vilket också ger barnen förutsättningar att stimulera och fördjupa sin skaparförmåga med hjälp utav fantasin. I vår strävan att stödja och utveckla barnens naturliga kreativitet har alla våra avdelningar idag en egen ateljé.

Vi arbetar i åldersindelade grupper. Det betyder att vi har fem grupper en 1-årsgrupp, en 2-års grupp osv. Varje avdelning är anpassad till respektive ålder. Pedagoger följer en och samma grupp under hela förskoletiden.

Inne- och utemiljö

Lek är oerhört viktigt för barns utveckling och därför arbetar vi mycket med den. Genom leken utvecklas barnen bl.a socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Barnen lär sig att kompromissa, samarbeta, känna sympati. Empati och att hantera gränsdragningar mellan rätt och fel. I leken får de vara en del av ett sammanhang. Leken är också ett sätt för barnen att bearbeta händelser och upplevelser som de varit med om.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden varje dag.

55% av kostbudgeten ska inhandlas av ekologiska och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Centrala Östermalms förskolor arbetar med barnens lärande i centrum i en barnanpassad miljö som ska erbjuda rika möjligheter till aktiviteter i olika konstellationer. Visionen ska bygga på tillit, ansvar och inflytande med lusten att lära och leka i fokus. Personalen ska arbeta för att skapa trygga relationer till barn och vårdnadshavare genom att vara närvarande i lek och aktiviteter och ha ett gott bemötande samt bedriva en verksamhet som bygger på barns villkor där alla får delta på lika grunder.

Centrala Östermalms förskolor ska vara en social mötesplats och en lärande miljö för barn med olika bakgrund, intressen och värderingar. Enheten ska arbeta med att bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem. Målet är att varje barn ska utveckla ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar och att det genomsyrar vardagen. Fungerande kamratrelationer och förmågan att lära är de två ben som barnen behöver för att gå vidare in i vuxenlivet.

Mer om oss

Förskolan har visning varje sista fredag i månaden kl 10.00

29 mars, 26 april, 31 maj

anmäl er till hedvig.oehmke@stockholm.se skriv ert namn och telefonnummer så att vi kan återkoppla till er.

Hitta hit