Barn spelar spel.

Nyponet

Nybrogatan 58

Vår förskola ligger i ett sekelskifteshus på Nybrogatan 58 med närhet till både Humlegården och Lill-Jansskogen. Förskolan har stora, trevliga lokaler och en liten gård. Vår kock Martin lagar all vår mat på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel med förskollärarexamen
55 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar utifrån en helhetssyn på omsorg, lek och lärande i enlighet med läroplanens intentioner. Vi erbjuder en verksamhet där varje enskild individ utvecklas utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i relation till det kollektiva lärandet.

Genom ett projektinriktat arbetssätt ges barnen förutsättningar att leka, skapa, utforska, prova sina idéer, reflektera, arbeta inne och ute och i olika konstellationer utifrån ett givet tema vilket genomsyrar hela verksamheten och dess aktiviteter. Det projektinriktade arbetssättet präglar innehållet i den dagliga verksamheten där barnens tankar, idéer och glädje lyfts fram för att inspirera arbetets fortsatta utveckling.

Vi strävar efter att anpassa miljön till barnen på så vis att materialet är synligt och tillgängligt och fritt kan användas på många olika, kreativa sätt. Vi vill ge barnen fler möjligheter för skapande istället för att bara låta dem fokusera på färdiga leksaker. Utifrån vårt tänkande kring hållbar utveckling använder vi oss av mycket återvinningsmaterial, vilket också ger barnen förutsättningar att stimulera och fördjupa sin skaparförmåga med hjälp utav fantasin. I vår strävan att stödja och utveckla barnens naturliga kreativitet har alla våra avdelningar idag en egen ateljé.

Förskolan har tre avdelningar på två olika plan. Två småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1–3 år och en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3–5 år.

Inne- och utemiljö

Leken är oerhört viktig för barns utveckling och därför arbetar vi mycket med den. Genom leken utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Barnen lär sig att kompromissa, samarbeta, känna sympati, empati och att hantera gränsdragningen mellan rätt och fel.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden varje dag.

55% av kostbudgeten ska inhandlas av ekologiska och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Centrala Östermalms förskolor arbetar med barnens lärande i centrum i en barnanpassad miljö som ska erbjuda rika möjligheter till aktiviteter i olika konstellationer. Visionen ska bygga på tillit, ansvar och inflytande med lusten att lära och leka i fokus. Personalen ska arbeta för att skapa trygga relationer till barn och vårdnadshavare genom att vara närvarande i lek och aktiviteter och ha ett gott bemötande samt bedriva en verksamhet som bygger på barns villkor där alla får delta på lika grunder.

Centrala Östermalms förskolor ska vara en social mötesplats och en lärande miljö för barn med olika bakgrund, intressen och värderingar. Enheten ska arbeta med att bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem. Målet är att varje barn ska utveckla ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar och att det genomsyrar vardagen. Fungerande kamratrelationer och förmågan att lära är de två ben som barnen behöver för att gå vidare in i vuxenlivet.

Övrigt

Visningar hösten 2021

Klockan 08.30:

27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.


Hitta hit

Uppdaterad