Barn som håller höstlöv i handen

Förskolan Sagolandet

Karlbergsvägen 83

Förskolan Sagolandet ligger i Birkastan. I närheten finns parker, grönområden och stadens kommunikationer. Förskolan har ljusa lokaler som väl möter moderna pedagogiska idéer och spännande möten mellan barn, material och pedagoger.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
81
Antal barn per årsarbetare
4,59
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Sagolandet är barnen indelade i fyra grupper beroende på ålder. På avdelningarna Regndroppen och Norrskenet går barn som är 1-3 år och på avdelningarna Vintergatan och Stjärnfallet är barnen 2-5 år.

Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, utbildning, kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen delar vi ofta in oss i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Vår pedagogiska utbildning bygger på den pedagogiska miljön, aktiva pedagoger, barnens lärande och vårdnadshavarnas inflytande. För att synliggöra barnens lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation, som ska finnas synligt i veckobrev och på avdelningarna.


Inne- och utemiljö

Sagolandets förskola har fina, ljusa, färgglada lokaler i två våningar som väl möter moderna pedagogiska idéer. Lokalerna rymmer såväl små, som stora, mötesplatser där barnen kan lära tillsammans. På bottenplanet finns förskolans gemensamma mötesplats, ett torg, där barnen invecklas i spännande möten med ljusbord, overhead och annat naturvetenskapligt material.

Förskolan har en stor, härlig, kuperad gård som erbjuder en rad aktiviteter.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling.

Vårt mål är att minst 50 procent av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att handla närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en- två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet.

Mål och vision

Sagolandet är en av Odenplans förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande tillsammans med barnen och inspirerat av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi ser därför samverkan med vårdnadshavare som en viktig del av förskolans arbete och arbetar kontinuerligt med att skapa dialog genom olika samverkansformer. Varje vårdnadshavare får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Varmt välkomna till oss på Odenplans förskolor!

Mer om oss

Odenplans förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Sagolandet på en digital visning!

Välkommen att besöka förskolan Sagolandet på en digital visning

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad