Barn som står vid ett trästaket

Förskolan Kastanjebacken

Eastmansvägen 28

Visa på karta

Förskolan Kastanjebacken ligger uppe på höjden i det ena hörnet av Vasaparken, insvept i grönska och natur. Vår rymliga förskolegård inbjuder till fysisk aktivitet och lek.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Kastanjebackens arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som ser barn som kompetenta och har en stor respekt för barn och deras förmågor.

Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus när vi planerar förskoleverksamheten. Vi tar barns frågor på allvar, lyssnar på deras berättelser, hypoteser och teorier kring stora och små frågor.

Vi delar upp barnen i mindre grupper när vi gör våra projektarbeten eller går iväg och upptäcker stadens varierande utbud. Vi eftersträvar att alla barn ska få ta aktiv del av olika kulturella upplevelse under sin förskoletid. Vi använder tillgången till bibliotek och teatrar i vår omgivning.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är ständigt föränderlig utifrån barnens intressen. Vi erbjuder barnen ett rikt utbud av olika material som ska stimulera och utmana barnens kunskaper och förmågor.

Vi har en stor gård med en varierande miljö med bandyplan, odlingslådor, rutschkana, mindre lekhus och stor sandlåda. I närheten av vår förskola finns ett utbud av lekparker som vi besöker regelbundet.

Kost och måltider

Det är viktigt att tidigt främja goda matvanor hos barnen och förmedla en positiv attityd till våra måltider. Detta skapar vi genom goda och näringsrika måltider som vår kock på förskolan lagar varje dag.

Mål och vision

Förskolan Kastanjebacken är en av Odenplans förskolors fem förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerande mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi har tre värdeord som vi arbetar med i våra verksamheter: välkomnande förskola, hållbara relationer och medforskande pedagogik.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet med ett utforskande arbetssätt som är inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi arbetar projektinriktat och använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga barns lärande. Våra fem avdelningar har tillgång till egna ateljéer för skapande verksamhet.

Under året som kommer har vi fokus på att utveckla digitaliseringen kopplat till pedagogik. Vi erbjuder barnen möjligheter att testa programmering, arbeta med film och foto samt undersöka digitaliseringens möjligheter

Mer om oss

Odenplans förskolor finns på:

Vi finns på Instagram

Odenplans förskolor på Instagram

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Kastanjebacken på visning.

  • Fredag 19 januari 16.00–16.45
  • Fredag 16 februari 16.00–16.45
  • Fredag 15 mars 16.00–16.45
  • Fredag 12 april 16.00–16.45
  • Fredag 3 maj 16.00–16.45
  • Fredag 14 juni 16.00–16.45

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop in-besök.

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad