Barn som bygger med klossar utomhus

Förskolan Kejsarkronan

Norrtullsgatan 25

Förskolan Kejsarkronan ligger i ett rymligt gårdshus med fantastiskt ljusinsläpp. I vårt sekelskifteshus finns plats för såväl bollspel som dans.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Kejsarkronan utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Vi ser att barn är kompetenta, nyfikna och kreativa och med en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för barnets individuella lärande och utveckling. Kunskap skapas i mötet mellan människor i kreativa miljöer.

För att erbjuda barnen en större variation åker eller går vi emellanåt till närliggande parker och lekplatser. De äldre barnen åker även iväg på längre utflykter till skogsområden i närheten.

Förskolan har två avdelningar en för de yngre barnen 1-3 år och en för de äldre barnen 4-5 år.

Hos oss ansvarar förskolan och vårdnadshavare tillsammans för att både ge och ta till sig av information som är av vikt för barnets vistelse på förskolan, så att delaktighet, inflytande och utvärdering av verksamheten kommer till stånd.

Utvecklingssamtal, enkäter och föräldrainformation är exempel på former för inflytande som familjen kan ha på förskolan. Vi på Kejsarkronan ser gärna att barnens familjer samarbetar med oss för att skapa den bästa, mest lärorika och roligaste vardagen för barnen.

Inne- och utemiljö

Då våra lokaler ligger i ett hus från sekelskiftet så har vi rymliga rum med högt i tak och stora fönster som ger ett fanatiskt ljus. Vi har stora ateljéer och stora rum för bygg och bollek. Barnen har mycket plats att röra sig på.

Förskolan har tillgång till två gårdar, de yngre barnen har en egen gård på baksidan av huset medan de äldre barnen har sin gård i nära anslutning till bostadsföreningens gård. På innergården växer stora träd som ger skugga under sommarhalvåret.

Kost och måltider

På Kejsarkronan har vi en egen matsal. Maten tillagas av vår förskolekock i ett eget kök och vi använder oss i hög utsträckning av ekologiska livsmedel.

Maten som serveras är anpassad, varierad, näringsrik och god.

Mål och vision

Förskolan Kejsarkronan är en av Odenplan förskolors fem förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet med ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Den pedagogiska Reggio Emilia filosofin är förankrad i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus när våra pedagoger planerar våra förskoleverksamheter. Vi tar barns frågor på allvar, lyssnar på deras berättelser, hypoteser och teorier kring små och stora frågor. Vi tänker att fantasi och lek är en kreativ kraft som vi vill ge utrymme för.

Varmt välkomna till oss på Odenplans förskolor!

Mer om oss

Odenplans förskolor finns på

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Kejsarkronan på visning.

  • Torsdag 26 januari 9.00-10.00
  • Torsdag 23 februari 9.00-10.00
  • Torsdag 23 mars 9.00-10.00
  • Torsdag 27 april 9.000-10.00
  • Torsdag 25 maj 9.00-10.00
  • Torsdag 29 juni 9.00-10.00

Antalet platser är begränsade och du behöver anmäla dig i förväg för att delta. Vi tar inte emot drop-in besök

Välkommen att besöka förskolan Kejsarkronan på en digital visning

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad