Barn som sitter och leker med olika klosar och lådor

Förskolan Mejeriet

Observatoriegatan 21

Förskolan Mejeriet ligger mitt i stan, men också i grönska med Observatorielunden precis intill. Våra nybyggda lokaler är stora, ljusa och fina. Hos oss sätter vi fokus på hållbara relationer, miljö och kultur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
4,59
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Mejeriet är barnen indelade i olika grupper beroende på ålder. Barnen som är 1-3 år är indelade i projektgrupperna Fyrklövern och Vitsippan. Barnen som är 2-6 år är indelade i projektgrupperna Vallmon, Smörblomman och Rosenblad.

Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, utbildning, kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen delar vi ofta in oss i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Vår pedagogiska utbildning bygger på den pedagogiska miljön, aktiva pedagoger, barnens lärande och vårdnadshavarnas inflytande. För att synliggöra barnens lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavare kan ta del av den pedagogiska dokumentationen i Skolplattformen (Planering och bedömning), samt på avdelningarna.

Här hittar du Karlbergs förskolors Youtube-kanal

Följ oss gärna på Instagram:

#karlbergsforskolor

#forskolanmejeriet

Inne- och utemiljö

Förskolan Mejeriet hittar du i nybyggda lokaler som är stora, ljusa och fina. Mitt i staden men med nära till skog och grönska, så finns det alltid något roligt att göra.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling. På Mejeriet har vi en egen kock som tillagar maten på plats.

Vårt mål är att minst 50 procent av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Vi tänker också mycket på att handla närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en till två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet.

Mål och vision

Förskolan Mejeriet är en av Karlbergs förskolors sju förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande tillsammans med barnen och inspirerat av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi ser därför samverkan med vårdnadshavare som en viktig del av förskolans arbete och arbetar kontinuerligt med att skapa dialog genom olika samverkansformer. Varje vårdnadshavare får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Varmt välkomna till oss på Karlbergs förskolor!

Mer om oss

Karlbergs förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Mejeriet på en visning!

Du bokar en visning genom att mejla till info.mejeriet.norrmalm@edu.stockholm.se
Vi kontaktar sedan dig för att bestämma tid och plats för visning av förskolan. Vi tar endast emot bokade visningar.

Välkommen att besöka förskolan Mejeriet på en digital visning

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.
Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad